Menu
Pošembeří

Exkurze pro zástupce obcí a partnery MAS Region Pošembeří

Dne 9. března 2023 se uskutečnila exkurze pro zástupce obcí a partnery MAS Region Pošembeří. Exkurze měla za cíl seznámit se s příklady dobré praxe z jiných regionů. V průběhu programu jsme navštívili malou obec Kněžice v okrese Nymburk ve Středočeském kraji.

V této obci se nachází bioplynová stanice, která zpracovává odpad a vyrábí z něj elektřinu a teplo na vytápění místních domů a díky tomu je obec Kněžice energeticky soběstačná. Bioplynová stanice byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2006. Má instalovaný elektrický výkon 330 KW a instalovaný tepelný výkon 405 KW. Dále má jeden anaerobní reaktor - fermentor, ve kterém se zpracovává organický odpad z místní zemědělské farmy (kejda hospodářských zvířat, siláž, traviny, aj.). Také ekologicky a nezávadě odbourává svážený obsah septiků z obce Kněžice a okolí.

Následovala prohlídka obce se zastavením u sociálních bytů, které jsou určeny pro osoby v bytové nouzi. Také jsme se zastavili na prohlídce Domova pro seniory s pečovatelskou službou.

Poté jsme se přemístili do obce Kostelní Lhota, kde následovala přestávka na oběd v místní restauraci na hřišti a další část prohlídky v obci Kostelní Lhota, která pokračovala u cyklostezky.  Přibližně 1330 metrů dlouhá část cyklostezky začíná na kraji obce Kostelní Lhota a směrem k Sadské vede podél stávající silnice II/611. Cyklostezka je vedeno převážně po polních pozemcích. Potok Šembera cyklostezka přetíná 41 m dlouhou lávkou.

V obci se účastníci exkurze setkali s místním starostou a dalšími aktivními lidmi z obce. Kostelní Lhota je zapojena do programu LEADER již od roku 2008 a realizovala několik projektů zaměřených na obnovu kulturního dědictví, rozvoj sportu a volnočasových aktivit a podporu společenského života.

Obec v roce 2022 získala titul Vesnice roku 2022. V obci se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o jednoduchou obdélníkovou stavbu s pravoúhlým presbytářem. Historický střed Kostelní Lhoty tvoří fara a škola, který jsme si prohlédli. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou a jedinou kulturní památkou obce Kostelní Lhota, které dal také jméno. První písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1354, kdy v obci stál gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a byl farním kostelem římskokatolické farnosti. Kostel obec bezplatně získala a během 3 let postupně získali 7 různých dotací na obnovu vnějších částí a jejího nejbližšího okolí. U kostela bylo také založené malé „Rosarium Kostelní Lhoty“. Růže si zasadily děti z MŠ a ZŠ a členky Stále komise pro rozvoj venkova Senátu ČR a při každé důležité události se růže přisazují.

Prohlédli jsme si také komunitní centrum, které nabízí krátkodobý pronájem a zapůjčení prostor např. k pořádání seminářů, školení, týkmových, společenských, firemních i rodinných akcí. V budově se také nachází velmi útulná knihovna, která dělá radost nejen místním dětem. Navštívili jsme i školu s krásně využitým půdním prostorem a rekuperací v budově školy, viděli přírodní zahradu mateřské školy, Re-use centrum, které se nachází na sběrném dvoře. Jedná se o místo, kde mohou občané obce zdarma odevzdávat nepotřebné, ale stále plně funkční věci, které si někdo jiný může zase zdarma vzít a dále používat. Díky elektronické evidenci má každý zájemce možnost si z domova od počítače prohlížet aktuální nabídku všeho, co se v re-use centru objeví. Poblíž se nachází odpočinková louka a také pozemky obce, kde se postupně sází stromy, které mají časem oddělit obec od dálnice a zpříjemnit život v obci. Některé stromy sází žáci, kteří odcházejí z prvostupňové školy na druhý stupeň do jiné obce. Součástí výsadby je i pamětní kůl se jmény žáků.

Celým dnem nás provázelo deštivé počasí, ale i tak se celá exkurze vydařila a přinesla nám mnoho nových a zajímavých informací a inspirací. Cíl exkurze byl naplněn!

POZVÁNKA A PROGRAM

Datum vložení: 4. 4. 2023 8:48
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2023 8:51
Autor: Bc. Gabriela Vraj

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří