Menu
Pošembeří

5. Výzva - Podpora sociálního začleňování III.

MAS Region Pošembeří vyhlásilo dne 28.8.2019 výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování.

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Datum vyhlášení výzvy: 28.8.2019
Zahájení příjmu žádostí o podporu:                             28.8.2019
Ukončení příjmu žádostí výzvy:

30.9.2019 ve 12:00 hod.

Celková alokace: 2 770 271 Kč
Minimální výdaje: 400 000 Kč
Maximální výdaje: 2 770 271 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:  31.12.2022

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

14.10.2019

Jednání Výběrové komise MAS

19.11.2019, 30.12.2019
Jednání Programového výboru MAS 9.12.2019, 14.1.2020

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

do 11.12.2019

Podporované činnosti:

  • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.

Příjemci podpory:

  • Obce;
  • Dobrovolné svazky obcí;
  • Organizace zřizované obcemi;
  • Příspěvkové organizace;
  • Nestátní neziskové organizace;
  • Obchodní korporace;
  • OSVČ;
  • Poradenské a vzdělávací instituce;
  • Školy a školská zařízení.

Dokumenty:

Další dokumenty:

Věcné hodnocení

Výběr projektů:


Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří