Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

5. Výzva – Podpora sociálního začleňování III.

MAS Region Pošembeří vyhlásilo dne 28.8.2019 výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování.

Informace o výzvě:

Datum vyhlášení výzvy: 28.8.2019
Zahájení příjmu žádostí o podporu:                             28.8.2019
Ukončení příjmu žádostí výzvy:

30.9.2019 ve 12:00 hod.

Celková alokace: 2 770 271
Minimální výdaje: 400 000 Kč
Maximální výdaje: 2 770 271 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:  31.12.2022

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

14.10.2019

Jednání Výběrové komise MAS

19.11.2019, 30.12.2019
Jednání Programového výboru MAS 9.12.2019, 14.1.2020

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

do 11.12.2019

 

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.

 

Příjemci podpory:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi;
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení.

 

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Podpora sociálního začleňování III.

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Jednací řád Programového výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 4 - Jednací řád Výběrové komise MAS Region Pošembeří

Příloha č. 5 - Jednací řád Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Region Pošembeří

Příloha č. 6 – Statut Region Pošembeří o.p.s

 

Další dokumenty:

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 9)

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 

Věcné hodnocení

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 19.11.2019

Prezenční listina z jednání VýKo MAS ze dne 19.11.2019

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu "Podpora rodin v regionu Pošembeří" (žadatel LECCOS, z.s.)

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 30.12.2019

Prezenční listina z jednání VýKo MAS ze dne 30.12.2019

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu "Podpora rodin v regionu Pošembeří" (žadatel LECCOS, z.s.)

Výběr projektů:

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 9.12.2019

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 9.12.2019

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 14.1.2020

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 14.1.20120

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace - Postup a způsob podání projektové žádosti