Menu
Pošembeří

Strategie 2021-2027

Logo

Strategie Regionu Pošembeří 2021 - 2027


Koncepční část Strategie pro Region Pošembeří na období 2021-2027 ze strany MMR-ORP schválena dne 4.8.2021

Schválená verze Strategie 40. Plénem MAS dne 15.6.2021

Strategie pro Region Pošembeří na období 2021-2027

Tabulka provázanosti


Pracovní verze Strategie komunitně vedeného rozvoje k připomínkám

Cílem strategie je zlepšení kvality života obyvatel a jejich spokojenosti v regionu. Strategie je také  prostředkem pro získání finančních prostředků z operačních fondů EU.

Strategie MAS Region Pošembeří se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  1. Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
  2. Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
  3. Životní prostředí, příroda a krajina
  4. Místní ekonomika včetně zemědělství, zlepšení podmínek pro zaměstnanost

Důraz je kladen na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, tedy na řešení nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol a předškolních zařízení, nedostačující občanské vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Ve strategii jsou navržena opatření podporující zdravé životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti, na podporu místního podnikání a na vytváření podmínek pro inovace a rozvoj environmentálně šetrného malého a středního podnikání.

Strategie MAS Region Pošembeří obsahuje 4 Strategické cíle, 15 Specifických cílů a 51 Opatření.

Připomínkové řízení je veřejné, ke strategii se můžou vyjádřit všichni občané, kteří se zajímají, jak se bude rozvíjet území, kde žijí.

Vaše připomínky, podněty či doplňky zasílejte na emailovou adresu: pucalkova@posemberi.cz do 14.června 2021. 

Předem děkujeme všem za zaslané připomínky.

Odkaz na příslušný dokument: Strategie pro Region Pošembeří na období 2021-2027 (1.27 MB)

Odkaz na příslušný dokument: Tabulka provázanosti (528.42 kB)


V současné době zpracovaváváme podklady pro Strategii na území Regionu Pošembeří o.p.s. na období 2021-2027.

Vyplněním níže uvedeného dotazníku nám pomůžete definovat důležitost jednotlivých problémů a vymezit prioritní oblasti investic v regionu.

U každého problému označte, jak vnímáte jeho důležitost z hlediska naléhavosti jeho řešení.

DOTAZNÍK veřejného mínění k směřování investic v regionu

Vyplněný dotazník zaslat na e-mail: pucalkova@posemberi.cz 

Děkujeme že se zajímáte o problémy, které v současné době tíží území MAS Pošembeří a že vyjádříte jejich důležitost prostřednictvím tohoto dotazníku.

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří