Menu
Pošembeří

Zakladatelé

Zakladatelé regionu Pošembeří o.p.s. k 19. 2. 2019

Zakladatelé regionu Pošembeří o.p.s. k 19. 2. 2019
Počet. Subjekt Zastupující osoba
1. Město Český Brod Bc. Jakub Nekolný
2. Obec Dobročovice Ing. Macel Slováček, MBA
3. BYLANKA s.r.o. Mgr. Magda Mašínová
4. LECCOS, z.s. Bc. Jana Kratochvílová
5. Obec Hradešín Pavel Běloch
6. MSC-NET, s.r.o. Pavel Píša
7. Obec Chrášťany Karel Mukařovský
8. Město Úvaly Mgr. Petr Borecký
9. Obec Přišimasy Šárka Rumanová
10. Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, z.s. Mgr. Jana Mašková
11. Obec Tismice Ing. Martina Zdražilová
12. Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy, z.s. Naděžda Lojínová

Původní zakladatelé:

 • Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, IČ: 26987643, Hradešín 73, PSČ: 282 01, zast. předsedou panem Mgr. Miloslavem Olivou
 • Obec Hradešín, IČ: 00665100, Hradešín 114, PSČ: 282 01, zast. starostou panem Pavlem Bělochem
 •  MSC-NET s.r.o., IČ: 27434109, Havlíčkova 1130, Český Brod, PSČ: 282 01, zast. jednatelem panem Pavlem Píšou
 • Obec Tismice, IČ: 00235776, Tismice 136, PSČ: 282 01, zast. starostkou paní Ing. Martinou Zdražilovou
 • Obec Přišimasy, IČ: 00235652, Přišimasy 80, PSČ: 282 01, zast. starostou panem Pavlem Frankem
 • Obec Chrášťany, IČ: 00235407, Chrášťany 20, PSČ: 282 01, zast. starostou panem Karlem Mukařovským
 • Město Úvaly, IČ: 00240931, Pražská 276, Úvaly, PSČ: 250 82, zast. starostou panem MUDr. Janem Šťastným
 • Město Český Brod, IČ: 00240931, Husovo náměstí 70, Český Brod, PSČ: 282 01, zast. starostou panem Bc. Jakubem Nekolným
 • BYLANKA s.r.o., IČ: 46348514, Chrášťany 15, PSČ: 282 01, zast. jednatelkou paní Magdou Mašínovou
 • Obec Dobročovice, IČ: 00662399, Doboročovice, PSČ: 250 82, zast. starostou panem Marcelem Slováčkem
 • BEK, s.r.o., IČ: 62959387, Chrást 28, PSČ: 289 14, zast. jednatelem panem Ing. Stanislavem Kosíkem
 • Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, PSČ: 27012981, Pražská 180, Úvaly, PSČ: 250 82, zast. předsedou panem RNDr. Vítězslavem Pokorným
 • Občanské sdružení LECCOS, IČ: 70855811, náměstí Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, PSČ: 282 01, zast. ředitelkou paní Janou Kratochvílovou
 • Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy, IČ: 69058318, Tuklaty 19, PSČ: 250 82, zast. předsedkyní paní Naděždou Lojínovou
Ti všichni společně založili zakládací smlouvou ze dne 18.12.2006 obecně prospěšnou společnost Region Pošembeří, o.p.s. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, v oddíle O, vložka 475 s datem zápisu 14. března 2007.
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří