Menu
Pošembeří

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 2014 - 2015

(reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043) 

Logo

Tento projekt, jehož nositelem bylo Sdružení místních samospráv, byl realizován v období od 1.9.2014 do 30.11.2015. MAS Region Pošembeří se jako partner projektu podílela na realizaci jeho záměrů. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí s využitím potenciálu, které nabízí MAS a nalézt možnosti, jak by MAS mohla více podpořit obce. Projekt byl vnímán jako velká výzva pro obce i pro MAS v souvislosti s počátkem nového programového období.

V rámci celého projektu probíhaly ze strany MAS činnosti, které měly zmapovat problémová místa spolupráce obcí a hledat pro ně řešení.

Každá MAS si mohla zvolit tři témata spolupráce z celkového počtu pěti možných témat. MAS Region Pošembeří si zvolila tato témata:

  • Regionální školství
  • Agenda zaměstnanosti
  • Doprava a veřejná dopravní obslužnost

V průběhu projektu vzniklo na základě podnětů z území několik odborných příruček, které měly být využity jako praktické pomůcky pro dobré fungování veřejné správy na obcích.

Konkrétně byly vytvořeny tyto dokumenty:

MAS vytvořila v průběhu realizace projektu Strategii spolupráce obcí (1.61 MB), tento dokument doplňuje Strategii komunitně vedeného rozvoje zpracovanou pro programové období 2014 – 2020. Jeho cílem je podpořit spolupráci obcí na platformě MAS.

Do projektu byli aktivně zapojeni zástupci obcí. Měli příležitost se zúčastnit dvou vzdělávacích aktivit zaměřených na dotační možnosti z evropských fondů a národních zdrojů.

První z nich, workshop Evropské fondy po lopatě, se uskutečnil 21.1.2015 v pražském hotelu Don Giovanni (750.52 kB). Účastníci se mohli dozvědět, jaké projekty bude možné financovat z evropských operačních programů a jaké budou podmínky těchto programů. Výstupy z jednání zde.

Druhý vzdělávací workshop proběhl 26.10.2015 v Čestlicích u Prahy (514.89 kB). Program byl orientován na možnosti využití národní zdrojů pro záměry, které nelze pokrýt z evropských dotací. Namátkově lze zmínit informaci, jak získat dotace pro památky. 

Zástupci obcí se aktivně podíleli na uspořádání kulatých stolů, které byly příležitostí pro obce vyjádřit své problémy, sdílet je a hledat podněty na jejich řešení.

Kulaté stoly se v průběhu projekty uskutečnily rovněž dva. První setkání starostů se konalo 19.2. 2015 v Doubravčicích, kde byl starostům představen projekt a následovala diskuse k jednotlivým tématům (školství, doprava, zaměstnanost). Výstupy z jednání zde. 

Druhý kulatý stol se uskutečnil v Českém Brodě, v kanceláři MAS, dne 24.9.2015. Hlavním bodem jednání byla zpracovaná Strategie spolupráce obcí a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Zástupci obcí zde schválili strategii spolupráce obcí a deklarovali svou spolupráci v Paktu o spolupráci a partnerství. Výstupy z jednání zde.

Aktivity a projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří