Menu
Pošembeří

Ukliďme Pošembeří 2015

Zveme všechny obce z regionu Pošembeří, neziskové organizace a spolky, školy, rodiny, skupiny přátel aj., kterým není lhostejný nepořádek okolo nás.

Kdy budeme v Pošembeří uklízet?

 • průběžně od 28. března do 15. dubna 2015

Akce „Ukliďme Pošembeří!“ je zaštítěná Českým svazem ochránců přírody, která je součástí celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Cílem je spojit lidi, kterým není lhostejné jejich okolí a nepořádek, který se tam skrývá, a kteří tak každoročně uklízejí černé skládky.

Díky úsilí všech organizátorů a našich sponzorů (poskytujících nám např. pytle, rukavice, drobné ceny pro děti, plakáty, pomoc s likvidací odpadů a pneumatik jako např. Krajská správa a údržba silnic, nebo Skládka Radim) se v posledním ročníku 2014 podařilo zapojit 28 subjektů a provést tak 28 úklidů (z celkového počtu 61 ve Středočeském kraji), vysbírat cca. 30 tun odpadu a přes 200 ks pneumatik, největší to neřestí Středočeského kraje, a tím se nám nečekaně povedlo získat jedinečné ocenění – titul „Kraj, který prokoukl“. Toto ocenění všechny motivuje do nového ročníku, abychom se ještě zlepšili, protože tím tak zlepšíme životní prostředí pro všechny, co u nás žijí, a to je ten hlavní cíl.

Podaří se nám to? Věříme, že ano. Letos chceme:

 • Zapojit co nejvíce dobrovolníků a vyčistit krajinu od nahromaděného odpadu.
 • Zmapovat černé skládky a zamezit jejich šíření.
 • Utužit už tak dobré sousedské vztahy společnou prací na dobré věci.
 • Vychovávat k zodpovědnosti od útlého věku.

Pro přehlednost zde uvedeme odkazy na:

BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME A PROTO VĚŘÍME, ŽE I LETOS SE K NÁM PŔIPOJÍTE!

Závěrečné vyhodnocení úklidu Pošembeří proběhne 18. dubna 2015 při oslavě „Den Země na Klepci“.


PODKLADY A INFORMACE PRO LOKÁLNÍ KOORDINÁTORY:

Děkujeme za ochotu, s níž spolupracujete na akci „Ukliďme Pošembeří!“ Pro úspěšné konání akce jsme pro Vás zajistili pytle na odpad a navázali spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic. Prosím, věnujte níže uvedeným instrukcím náležitou pozornost.
Děkujeme, tým Regionu Pošembeří

Kontaktní osobou pro veškeré dotazy je:
Bc. Gabriela Mannová, tel: 727 946 341, email: mannova@posemberi.cz

Před zapojením do akce Ukliďme Pošembeří kontaktujte Gabrielu Mannovou a domluvte se na:

 • termínu konání akce,
 • lokalitě, kde bude úklid proveden,
 • předání pytlů, rukavic, plakátů atd.,
 • podrobnostech, týkajících se likvidace odpadu a pneumatik. Pro tyto účely je nutná domluva předem!

Po skončení úklidu opět kontaktujte Gabrielu Mannovou pokud:

 • Budete chtít odložit a zlikvidovat pneumatiky. Pro likvidaci pneumatik máme sjednanou tradičně pomoc v Pneuservisu pana Černého v Úvalech. Převzetí a likvidace pneumatik bude provedena pouze po předchozí telefonické domluvě s Gabrielou Mannovou, která se domluví s panem Černým a ověří volnou kapacitu v kontejneru.
 • Budete chtít odvézt sesbíraný odpad, který bude v pytlích uložen u přístupné komunikace a jeho svoz bude předem domluven (Gabriela Mannová). Pro odvoz a likvidaci odpadu v pytlích máme navázanou spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic. Je nutné vždy před zahájením úklidu kontaktovat KSÚS (zajistí Gabriela Mannová) a informovat je o tom, že ve Vaší lokalitě proběhne úklid. Následně po skončení úklidu bude sděleno (opět zajistí Gabriela Mannová) KSÚS místo, kde bude odpad uložen a připraven k odvozu.

Po skončení akce, prosím, vyplňte závěrečnou zprávu z úklidu a zašlete spolu s fotografiemi Gabriele Mannové na email: mannova@posemberi.cz

Výsledky z akce „Ukliďme Pošembeří“ 2015 budou tradičně prezentovány při příležitosti oslav „Dne Země na Klepci“ 18. dubna 2015.Region Pošembeří byl oceněn za akci "Ukliďme Pošembeří 2015"

diplom


Od 28. března do 15. dubna 2015 probíhal v území regionu Pošembeří již pátý ročník dobrovolnické akce „Ukliďme Pošembeří! 2015“. S potěšením můžeme říct, že se pod křídly Region Pošembeří o.p.s. jarního úklidu účastnily opět obce, školy, školky, TJ, spolky a zájmové organizace. Celkem se letos zapojilo o 300 lidí více než vloni a to znamená, že přes 1 000 dobrovolníků zbavilo přírodu a veřejná prostranství téměř 83,5 tun směsného odpadu, necelých 3 tun plastů, 1 tuny papíru, 1 tuny skla, více jak 1 tunu bio odpadu a přes 300 kusů nasbíraných pneumatik. Statistiky dále ukázaly, že se do úklidu účastnilo 67 subjektů a uklízelo se v katastru 19 obcí.(Číšla aktualizována dne 6.5.2015.)

V návaznosti na minulé ročníky se zapojilo i několik partnerů. Ti pomáhali především s odvozem a likvidací sebraného odpadu i pneumatik, nebo poskytnutím odměn dobrovolníkům či zajištěním pomůcek. Velký dík patří Českému svazu ochránců přírody, firmám AutoCentrumÚvaly spol. s r.o., Alufix Bohemia spol. s r.o., KARMA Český Brod a.s., EKO-KOM a.s. i Technickým službám města Český Brod, obci Radim, Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Cestmistrovství Český Brod, Cestmistrovství Mochov a Cestmistrovství Říčany.

Všem dobrovolníkům a partnerům děkujeme za jejich přiloženou ruku ke společnému dílu!


 

Plakat

Vytvoříme z odpadu uměleckou hromadu - informační schůzka v Úvalech 

uvaly

Chcete se zapojit do letošního úklidu? Napište na email: mannova@posemberi.cz nebo volejte na tel. 727 946 341. Dozvíte se, zda ve Vašem okolí již existuje skupina, ke které se můžete připojit anebo můžete sami navrhnout lokalitu, která potřebuje vyčistit.

Můžete se zapojit také formou věcných darů či služeb (nákup rukavic, pytlů, odvoz odpadu, výlep plakátů....) nebo formou finanční podpory akce zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.


Akci Ukliďme Pošembeří! 2015 podporují naši partneři:

logoČeský svaz ochránců přírody koordinuje v ČR akci Ukliďme svět! (Clean Up The World!) a poskytuje organizační a materiální podporu organizátorům v regionech (pytle, brožury, samolepky aj.). Podporu již několik let získává od generálního partnera kampaně Nadačního fondu VEOLIA.


RadimOBEC RADIM  poskytuje výraznou slevu za poplatky na skládkovném.

Technické služby města Český Brod se do akce zapojí odvozem odpadu ze svěřeného území (Český Brod, Zahrady/Dolánky, Liblice, Štolmíř).
 

logoSpolečnost AutoCentrumÚvaly s.r.o. se postará o odběr a likvidaci VELKÝCH pneumatik OD NÁKLADNÍCH VOZŮ a TRAKTORŮ (dle předchozí dohody).

Ekokom
Společnost EKO-KOM poskytla drobné upomínkové a osvětové předměty jako odměny pro dobrovolníky.

logoSpolečnost Alufix Bohemia spol. s r.o. poskytla dostatečné množství úklidových pytlů o objemu 110 litrů.

 

logoKrajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - KSÚS  - zajistí odvoz a uložení vysbíraného odpadu podél silnic. Vše po dohodě mezi koordinátorem Regionu Pošembeří a jednotlivými obcemi. Cestmistrovství Český Brod, Cestmistrovství Mochov a Cestmistrovství Říčany pomáhají se svozem sesbíraného odpadu.

logoKarma Český Brod zakoupila rukavice, pytle a drobné odměny pro děti.
 


Do letošního úklidu své obce se s předstihem pustili místní občané v obci Černíky. Práce jim šla dobře od ruky! Úklid proběhl v rámci naší akce Ukliďme Pošembeří, která proběhne ve dnech 28.3. - 15.4.2015.

fotofotofoto

fotofotofoto

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří