Menu
Pošembeří

Standardizace MAS 2021 - 2027

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS Region Pošembeří o.p.s. byla schválena dne 11.11.2020. Od tohoto data jsme Standardizovanou MAS.

Standardizace MAS Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021–2027

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci MAS (verze 3) a Metodickým stanoviskem č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (verze 4).

V rámci přípravy na programové období 2021–2027 je nezbytné aktualizovat informace poskytnuté MAS v rámci procesu standardizace MAS a zkontrolovat plnění požadovaných standardů. Standardy MAS musí MAS dodržovat po celou dobu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Seznam příloh předkládaných při podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS:

 1. Mapa území působnosti MAS Region Pošembeří o.p.s.2021–2027
 2. Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Region Pošembeří o.p.s. 2021–2027  
 3. Adresa kanceláře a sídla organizace
 4. Konzultační hodiny
 5. Tým kanceláře
 6. Organizační struktura
 7. Zakládací smlouva o.p.s. (poslední aktualizace 23.6.2020)
 8. Přehled změn zakládací listiny a statutu provedených od data vydání Osvědčení o standardizaci (4.12.2015)
 9. Archiv verzí Zakládací listiny a Statutu
 10. Statut o.p.s. Region Pošembeří (poslední aktualizace 3.9.2015)
 11. Základní podmínky pro přistoupení nových partnerů do MAS
 12. Přihláška MAS Region Pošembeří
 13. Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin ke dni 20.5.2019
 14. Programový výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. (7 členů) ke dni 20.2.2020
 15. Monitorovací a kontrolní výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. (7 členů) ke dni 20.2.2020
 16. Výběrová komise MAS Region Pošembeří o.p.s. (8 členů) ke dni 20.2.2020
 17. Výroční zpráva a zpráva o činnosti Region Pošembeří o.p.s. 2019
 18. Navrženi vedoucího pracovníka pro SCLLD - zápis ze schůzky Programového výboru ze dne 2.10.2014
 19. Zápis z Pléna MAS ze dne 20.2.2020 – volba orgánů MAS
 20. Odkazy na zakládací listinu a statut ve sbírce listin

 21. Aktuální výše členských příspěvků pro různé typy partnerů

 22. Jednací řády pov. orgánů MAS (VýKo, MoVý, PrVý, Plénum

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří