Menu
Pošembeří

Nejen čisté Pošembeří má smysl!

(Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-2235/OŽP/2019)logo

"tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje"

Osvětový projekt je zaměřen na děti v mateřských a základních školách, na širokou veřejnost a v neposlední řadě i na samosprávu obcí regionu.

  • Harmonogram: prosinec 2019 - červenec 2020
  • Rozpočet: celkové náklady projektu 109.760 Kč z toho dotace 76.000 Kč

Specifikace Akce/Projektu:

a) Zajištění přípravných prací na projektu - především organizační přípravu jednotlivých aktivit a zajištění podmínek pro jejich realizaci.

b) Provádět osvětovou činnost - 5 vzdělávacích seminářů v 5 obcích regionu (Český Brod, Úvaly, Doubravčice, Poříčany, Šestajovice) - projekce tématického filmu "likvidace - recyklace - bezoval", s doprovodným výkladem odborného lektora.

c) Podpořit akci "Ukliďme Pošembeří 2020" - organizační zajištění akce, příprava úklidového materiálu, pořízení pracovních pomůcek pro dobrovolníky (pracovní rukavice, pytle).

d) Uspořádat ukončení akce, při které proběhne vyhodnocení výsledků úklidu v regionu. Dále budou probíhat ekologické třídící dílny pro širokou veřejnost, prezentace omylů z oblasti třídění, informace o plastech, dopadech na životní prostředí a možnostech bezodpadového hospodářství a oslava 10. výročí zahájení akce "Ukliďme Pošembeří".

e) Vyhodnocení projektu - vypracovat tiskovou zprávu pro média, zajištění poděkování všem partnerům akce.

Cíle projektu:

Osvětovou činností a uvedenými aktivitami přispět k ochraně životního prostředí v území, provádět pravidelný jarní úklid území od nepořádku, preventivně působit na děti a vštipit jim správné návyky a ochranu životního prostředí a motivovat účastníky úklidu pro jejich další dobrovolnickou činnost ve svém bydlišti, okolí atd. 

Akce "Ukliďme Pošembeří 2020" a osvětové semináře

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří