Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

1. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života

MAS Region Pošembeří vyhlásilo dne 6.11. 2017 výzvu č. 211/03_16_047/CLLD_16_02_022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sladění rodinného a pracovního života. Tato výzva je zacílena na podporu prorodinných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách. Konkrétní informace o podmínkách výzvy jsou obsaženy v textu výzvy a jejích přílohách. K podávání žádostí o podporu bude uspořádán vzdělávací seminář.

 

Datum vyhlášení výzvy:  6. 11. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 6. 11. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí:    8. 1. 2018

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí:

do 17.2.2017

Jednání Výběrové komise MAS:

20.3.2018

Jednání Programového výboru MAS

18.4.2018

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

do 28.4.2018
Celková alokace: 2 100 000 Kč
Minimální výdaje:       400 000 Kč
Maximální výdaje:  1 050 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:   31. 12. 2021

 

Podporované činnosti:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora
 • Vzdělání pečujících osob
Oprávnění žadatelé:
 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Popis podporovaných aktivit

Další dokumenty: 

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Věcné hodnocení: 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 20.3.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS ze dne 20.3.2018

Hodnotící posudek - projekt Prázdniny v Dokolečku (žadatel DOKOLEČKA z.s.)

Hodnotící posudek - projekt KK - Klub Kutilka (žadatel SK Český Brod z.s.)

Hodnotící posudek - projekt LECCOS společně (žadatel LECCOS, z.s.)

Hodnotící posudek - projekt Kreativní příměstské tábory pro děti (žadatel M´am´aloca, o.p.s.)

Výběr projektů: 

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 18.4.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 18.4.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Pozvánka na seminář pro žadatele

Fotogalerie ze semináře pro žadatele

Prezentace ze školení pro žadatele - Sladění rodinného a pracovního života

Obvyklé ceny zařízení a vybavení a Obvyklé mzdy/platy pro Operační program Zaměstnanost

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S dotazy k výzvě a podání žádosti se obracejte na Janu Tůmovou, tel.608 265 566, email: tumova@posemberi.cz