Menu
Pošembeří

1. Výzva - Sladění rodinného a pracovního života

1. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života

MAS Region Pošembeří vyhlásilo dne 6.11. 2017 výzvu č. 211/03_16_047/CLLD_16_02_022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sladění rodinného a pracovního života. Tato výzva je zacílena na podporu prorodinných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách. Konkrétní informace o podmínkách výzvy jsou obsaženy v textu výzvy a jejích přílohách. K podávání žádostí o podporu bude uspořádán vzdělávací seminář.

Datum vyhlášení výzvy:  6. 11. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 6. 11. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí:    8. 1. 2018

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí:

do 17.2.2017

Jednání Výběrové komise MAS:

20.3.2018

Jednání Programového výboru MAS

18.4.2018

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

do 28.4.2018
Celková alokace: 2 100 000 Kč
Minimální výdaje:       400 000 Kč
Maximální výdaje:  1 050 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:   31. 12. 2021

 

Podporované činnosti:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora
 • Vzdělání pečujících osob

Oprávnění žadatelé:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Další dokumenty: 

Věcné hodnocení: 

Výběr projektů: S dotazy k výzvě a podání žádosti se obracejte na Janu Tůmovou, tel. 608 265 566, email: tumova@posemberi.cz

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří