Menu
Pošembeří

5. Výzva

Výzva MAS č. 5 PRV

Výzva MAS č. 5 PRV
Termín vyhlášení výzvy: 17.4.2022
Termín příjmu žádostí:

od 18.4.2022 (00.00 hod.) do 31.5.2022 (24.00 hod.)

Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 31.8.2022
Celková výše alokace pro 5. výzvu: 8.900.927,- Kč
Fiche:

FICHE 7 -  Podpora místního zemědělství

FICHE 9 - Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností

FICHE 8 - Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh

FICHE 14 - Základní služby a obnova vesnic, oblasti:

   a) Veřejná prostranství v obcích

   b) MŠ a ZŠ

   c) Hasičské zbrojnice

   e) Vybrané kulturní památky

   f) Kult. a spolk. zařízení vč. knihoven

   g) Stezky

Školení/konzultace pro žadatele / příjemce:

POZOR! Z důvodu nemoci termíny zrušeny. Náhradní termín semináře pro žadatele pro Fichi 14 je v pondělí 25.4.2022 od 14:00 hod.

Termín pro Fiche 7, 8, 9 po individuální domluvě.

20.4.2022, 12:00 – 14:00 hod. pro Fichi 14

21.4.2022, 12:00 – 14:00 hod. pro Fiche 7, 8 a 9

Seminář pro příjemce v úterý 27.9.2022 od 14:00 hod.

Termín ukončení administrativní kontroly (tj. kontroly formální správnosti a přijatelnosti na MAS): max do 28.6.2022
Jednání Výběrové komise MAS: 21.7.2022
Jednání Programového výboru MAS: per rollam 1.8. - 4.8.2022
Termín předání dokumentů k VŘ (velký cenový marketing) a aktualizované ŽoD na MAS: 2.11.2022
Termín předání dokumentů k VŘ (velký cenový marketing) a aktualizované ŽoD na RO SZIF:

9.11.2022
Kontakty: 

Ředitel, projektový manažer PRV: Mgr. Miloslav Oliva

Projektový manažer PRV: Ing. Samira Goldšmídová

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří