Menu
Pošembeří

Ukliďme Pošembeří 2013

K účasti zveme všechny obce z regionu Pošembeří, neziskové organizace a spolky, školy, rodiny, skupiny přátel aj., kterým není lhostejný nepořádek okolo nás.

Akci Ukliďme Pošembeří! pořádá již potřetí obecně prospěšná společnost Region Pošembeří v rámci celosvětové akce Clean Up The World. Jedná se o aktivitu zaměřenou na koordinaci dobrovolných úklidových prací na území regionu Pošembeří.

Cílem je vyčistit od odpadků veřejné prostory (návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality) v největší možné míře.

KDY BUDEME V POŠEMBEŘÍ UKLÍZET?

 • průběžně od 2. do 14. dubna 2013

CO BUDEME UKLÍZET?

 • návsi, ulice
 • okolí škol, školek, autobusových zastávek
 • příkopy u silnic, úvozové cesty (každá obec na hranici svého katastru)

JAK SE ZAPOJIT?

 • napište na e-mail info@posemberi.cz nebo volejte na tel. 732 23 01 23
 • dozvíte se, zda ve Vašem okolí již existuje skupina, ke které se můžete připojit anebo
 • můžete sami navrhnout lokalitu, která potřebuje vyčistit a dát dohromady partu lidí

PODROBNOSTI, INSTRUKCE, NOVINKY

KDY SE DOZVÍME VÝSLEDKY?

20. dubna 2012 odpoledne na Dni Země na Klepci proběhne vyhodnocení akce

 • na mapě zakreslíme, jak velké území jsme vyčistili
 • spočítáme kolik a jakého odpadu jsme sebrali
 • spočítáme, kolik se zapojilo dobrovolníků a poděkujeme jim
 • představíme partnery a poděkujeme jim za aktivní spolupráci
 • na fotografiích porovnáme stav PŘED a PO úklidu
 • zmapujeme problémové lokality

PODKLADY A INFORMACE PRO LOKÁLNÍ KOORDINÁTORY:

INSTRUKCE pro koordinátory... přečtěte si posloupnost kroků spojených s přípravou a zajištěním úklidu na vybraných místech ve Vaší obci a okolí


NOVINKY PRO ROK 2013:

1) Obce mohou využít vyjednané slevy (cca 17%) na odvoz směsného komunálního odpadu na skládku v Radimi.

Cena po slevě činí 700,- Kč/tunu bez DPH (DPH pro obce 15%)

Každá obec z regionu Pošembeří má nárok na poskytnutí 1 ks váženky (výjimečně i více), která prokáže nárok na slevu přímo na skládce v Radimi (váženky jsou orazítkované a očíslované).

VÁŽENKY LZE VYZVEDNOU V KANCELÁŘI REGIONU POŠEMBEŘÍ V ČESKÉM BRODĚ (nejlépe dopoledne, jinak po telefonické domluvě na tel. 732 23 01 23).

2) Na skládku v Radimi lze BEZPLATNĚ odvézt také pneumatiky OD OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ - avšak MUSÍ BÝT SEPAROVANÉ od zbývajícího směsného odpadu!!!

3) Pneumatiky OD NÁKLADNÍCH VOZŮ ČI TRAKTORŮ lze likvidovat v Pneuservisu Černý v Úvalech.

4) Již tradičně jsou pro jednotlivé skupiny dobrovolníků připraveny "balíčky", které obsahují pytle na odpadky, vytištěné plakáty (možnost také stáhnout viz. níže), propagační materiály apod. LZE JE VYZVEDNOU V KANCELÁŘI REGIONU POŠEMBEŘÍ V ČESKÉM BRODĚ (nejlépe dopoledne, jinak po telefonické domluvě na tel. 732 23 01 23).


KE STAŽENÍ:

 • PLAKÁT A3 - obecné info ... pro propagaci akce Ukliďme Pošembeří! 2013 jako takové
 • PLAKÁT A4 - obecné info ... pro propagaci akce Ukliďme Pošembeří! 2013 jako takové
 • PLAKÁT A3 - bianco ... pro propagaci úklidu konkrétně u Vás v obci - do plakátu doplníte DATUM, ČAS, MÍSTO SRAZU A KONTAKT NA SEBE
 • PLAKÁT A4 - bianco ... ... pro propagaci úklidu konkrétně u Vás v obci - do plakátu doplníte DATUM, ČAS, MÍSTO SRAZU A KONTAKT NA SEBE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ... poté, co se svými dobrovolníky padnete únavou, vyplňte prosím neprodleně tuto zprávu. Poslouží celkovému zhodnocení akce. DĚKUJEME!

+ NEZAPOMEŇTE NÁM PROSÍM POSLAT FOTOGRAFIE (max. 3 ks)!

KONTAKTY na koordinátory

Akci Ukliďme Pošembeří! 2012 podporují tito partneři:

ČSOPNF Veolia

Český svaz ochránců přírody koordinuje v ČR akci Ukliďme svět! (Clean Up The World!) a poskytuje organizační a materiální podporu organizátorům v regionech (pytle, brožury, samolepky aj.). Podporu již několik let získává od generálního partnera kampaně Nadačního fondu VEOLIA.


RadimOBEC RADIM poskytla slevu na skládkovné (cca 17%) na skládce směsného komunálního odpadu a odebere ZDARMA PNEUMATIKY OD OSOBNÍCH VOZŮ. Podrobnosti ZDE ...

Společnost TASY ve spolupráci s pneuservisem Černý Úvaly se postarají o odběr a likvidaci VELKÝCH pneumatik OD NÁKLADNÍCH VOZŮ ČI TRAKTORŮ.

Technické služby města Český Brod se do akce zapojí odvozem odpadu ze svěřeného území (Český Brod, Zahrady/Dolánky, Liblice, Štolmíř)
Ekokom

Společnost EKO-KOM poskytla drobné upomínkové a osvětové předměty jako odměny pro dobrovolníky.

Výsledky

Do třetího ročníku dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří! se  od 1. do 14. dubna 2013 zapojilo přes 1.100 lidí z 27 obcí v regionu Pošembeří.

Krajině se díky nim ulevilo od celkem

 • 35 TUN SMĚSNÉHO ODPADU
 • 0,4 TUNY PLASTŮ
 • 0,1 TUNY SKLENĚNÝCH ODPADKŮ

Všem dobrovolníkům patří veliké poděkování za jejich ochotu pomoci, koordinátorům za energii vloženou do stmelení pracovních skupinek a partnerům za podporu celého projektu. Především obci Radim, která ochotně přijala směsný odpad a pneumatiky za výhodnějších podmínek pro účastníky akce a společnosti Tasy a.s. za možnost bezplatně likvidovat pneumatiky prostřednictvím Pneuservisu Černý Úvaly. Díky putuje také k tradičním podporovatelům akce – společnosti EKOKOM a.s. a Českému svazu ochránců přírody.

Region Pošembeří a okolí Vašich obcí děkuje a věří, že odpadků bude rok od roku méně, a naopak že dobrovolníků bude každým rokem přibývat!

Aktivity a projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří