Menu
Pošembeří

Co je Leader?

LEADER (z francouzského Liaison entre les actions economic rural)

 = propojování akcí hospodářského rozvoje venkova, je iniciativa Evropské unie s cílem podporovat obyvatele venkovských oblastí ve vzájemné spolupráci při dlouhodobém rozvoji jejich regionů.

Podmínkou získání podpory z programu LEADER je aktivní zapojení následujících subjektů:
1) Obce a jimi zřizované organizace
2) Neziskové organizace
3) Podnikatelé

Tyto tři skupiny zpravidla vytvoří tzv. místní akční skupinu (MAS), která na principu místního partnerství usiluje o vytvoření jednotné strategie rozvoje regionu. Sami zástupci MAS určují priority rozvoje právě jejich území.

V současnosti program LEADER probíhá od roku 2007 do roku 2013 jako IV. Osa Programu venkova ČR). LEADER je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultur Fund for Rural Development). Iniciativě Leader předcházely iniciativy Leader I a II.


Od IV. výzvy v roce 2011 platí následující:


Pro výzvy I. - III. v letech 2009 - 2010 platily tyto priority (Fiche, čti "fiše") Strategického plánu LEADER Regionu Pošembeří:

O nás

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Do odvolání zápůjčky zdarma!

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři

Pošembeří