Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Integrovaný regionální operační program

Harmonogram plánovaných výzev IROP pro rok 2021
Harmonogram plánovaných výzev IROP pro rok 2020
Harmonogram plánovaných výzev 2 pol. roku 2018 a rok 2019

 

Výzvy MAS Region Pošembeří:

1. Výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 01 - ukončená

Více informací ZDE 

 

2. Výzva MAS Region Pošembeří – IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 02 - ukončená

Více informací ZDE

 

3. Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU 04 - ukončená

Více informací ZDE 4. Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03 - ukončená

Více informací ZDE

 

5. Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ CENTRA  03a - ukončená

Více informací ZDE

 

6. Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ CENTRA  03a - ukončená

Více informací ZDE

 

7.  Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - BEZPEČNÁ DOPRAVA - ukončená

Více informací ZDE

 

8.  Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY, CYKLODOPRAVA - v realizaci

Více informací ZDE

 

Integrovaný regionální operační program – IROP

1.Opatření MAS: IROP 01 - Do práce i do školy bezpečně a v pohodě

Předpokládaná alokace - cca 21 mil. Kč

Míra podpory - 95%

Udržitelnost projektu - 5 let

Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

 

Typy projektů:

Oblast: Bezpečnost dopravy

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy
 • výstavba, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy

Oblast: Cyklodoprava

 • výstavba cyklostezek
 • budování doprovodné infrastruktury pro cyklodopravu, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení - pouze jako součást projektu na cyklostezky. 
 • doplňující zeleň u cyklostezek, např. zelené pásy, alej a liniové výsadby. 

Podpořeny mohou být pouze cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

 

Příjemci podpory:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí

 

==================================================================
2.Opatření MAS: IROP 02 - Vzdělaný region

Předpokládaná alokace - cca 18 mil. Kč

Míra podpory - 95 %

Udržitelnost projektu - 5 let

Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

 

Typy projektů:

Oblast: Základní školství

 • stavební úpravy a pořízení vybavení v základních školách ve vazbě na klíčové kompetence - cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, IT dovednosti
 • rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu ve školách a školských zařízení

Oblast: Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek (pořízení kompenzačních pomůcek nemůže být samostatným projektem)

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

 

Příjemci podpory:

 • školy a školská zařízení - zákldní školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji

 

==================================================================

3. Opatření MAS: IROP 03 - Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení

Předpokládaná alokace - cca  10 mil. Kč

Míra podpory -  95 %

Udržitelnost projektu - 5 let

Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 3.000.000,- Kč

 

Typy projektů:

Oblast: Rozvoj sociálních služeb

 • infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilů, výstavba a stavební úpravy pro kvalitnější poskytování stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb, především se to bude týkat služeb jako je odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, případně osobní asistence a terénních programů (jde o terénní a mbulantní sociální služby poskytované na území MAS). 

Oblast: Rozvoj komunitních center