Menu
Pošembeří

Cesty, které nás spojují 2010-2011

Tento rozsáhlý projekt řeší obnovu původních polních cest spojujících obce:

 • Stupice,logo
 • Sibřina, 
 • Sluštice,
 • Křenice,
 • Březí,
 • Babice,
 • Škvorec,
 • Třebohostice,
 • Dobročovice,
 • Květnice,
 • Zlatá.

Realizací projektu dojde k posílení místních aktivit, povzbuzení přímé komunikace mezi lidmi a jejich spolupráci. Současně se  prohloubí vztah obyvatel k  místu, ve kterém nejen bydlí ale i žijí. Lidé získají pocit sounáležitosti s přírodou, kulturním dědictvím venkova a možnost aktivně trávit volný čas.

HARMONOGRAM:

Během května a června 2009 připravovali MAS Říčansko a  MAS Region Pošembeří ve spolupráci se zástupci zainteresovaných obcí projekt Spolupráce, který byl úspěšný v rámci dotačního řízení Programu rozvoje venkova Ministerstva životního prostředí a byl doporučen k realizaci.

Dne 8. ledna 2010 jsme podepsali dohodu o finacování projektu. Realizací projektu, která se uskuteční během roku 2010 a 2011, získá region celkem pět milionů korun z dotací EU.

Více informací najdete na www.cestyspoluprace.eu.

FOTOGALERIE A MAPY

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří