Menu
Pošembeří

Venkovská tržnice III 2011-2013

VENKOVSKÁ TRŽNICE III logo

Projekt pro 13. kolo výzvy Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1.
Realizace projektů spolupráce

 1. Region Pošembeří o.p.s.mapa_partneri
 2. OS MAS Krajina srdce
 3. NAD ORLICÍ, o.p.s.
 4. Podchlumí o.s.
 5. MAS svatého Jana z Nepomuku, o.s.  - hlavní koordinátor
 6. MAS Lužnice, o.s.
 7. MAS VLTAVA, o.s.

CÍLE PROJEKTU

 • Posilování vlastní akceschopnosti zapojených venkovských území.
 • Inovace a rozšíření informačního systému Venkovská tržnice II

Akceschopnost vnímáme jako lepší využívání místního potenciálu – zdrojů. Toho bude dosaženo prostřednictvím informačního systému (IS) Venkovské tržnice, který umožní:

 • zlepšit využití internetu pro řešení místních problémů a potřeb,
 • zintensivnit zapojování obyvatel do akcí zaměřených na lepší zhodnocování místních zdrojů a podporovat jejich vzájemnou spolupráci
 • zlepšit informovanost obyvatel a prezentovat příklady dobré praxe využití internetu pro rozvoj území.

POPIS PROJEKTU
Informační systém Venkovská tržnice se sestává z:

 • Softwarové podoby informačního systému obsahující katalog ziskových a neziskových subjektů
 • Informačních míst
 • Sítě informačních vitrín
 • Tištěných letáků s návodem jak obsluhovat IS
 • Tištěných katalogů ziskových a neziskových subjektů
 • Sítě regionálních koordinátorů a místních administrátorů

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Předpokládaná doba realizace projektu: únor 2012 – prosinec 2012

 • Nábor a vyškolení tazatelů (sběračů) v terénu: únor - duben 2012
 • Oslovení podnikatelských subjektů a NNO pro zpracování do databáze IS: březen – říjen 2012
 • Zpracování a tvorba databází: březen – září 2012
 • Instalace vitrín: listopad 2012 - únor 2013
 • Příprava, tisk a distribuce katalogů: září – prosinec 2012
 • Tisk a distribuce letáků s návodem jak obsluhovat IS: září – prosinec 2012
 • Zajištění kontaktního místa: září – listopad 2012
 • Spuštění softwarové podoby IS: březen 2013

VÝSTUPY PROJEKTU PRO REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.mapa stanovišť vitrín

 • Informační systém – softwarové vybavení Venkovská tržnice III.
 • Informační místo v kanceláři sloužící jako konzultační místo pro uživatele Venkovské tržnice III a k podpoře regionálních administrátorů
 • 37 ks informačních vitrín instalovaných v obcích
  (mapa stanovišť vitrín)
 • Databáze zahrnujících 500 podnikatelských subjektů a 130 neziskových subjektů
 • 1 800 ks tištěných letáků s návodem na používání IS
 • 18 841 ks tištěných katalogů podnikatelských a neziskových subjektů 

CO MUSÍTE UDĚLAT PRO TO, ABYSTE V DATABÁZI NECHYBĚLI?
VYPLŇTE DOTAZNÍK A ZAŠLETE ZPĚT NA  istvanik@posemberi.cz

Regionální koordinátor MAS Pošembeří Roman Ištváník
emal: istvanik@posemberi.cz, mobil: 724 033 722
Webové stránky projektu Venkovská tržnice II: www.venkovskatrznice.eu

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří