Menu
Pošembeří

Registrace Portál farmáře

PORTÁL FARMÁŘE

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci na projekt z Programu rozvoje venkova v souladu s SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Region Pošembeří), je nezbytné, abyste měli přístup do elektronického systému Portál farmáře - základního komunikačního nástroje mezi žadateli a SZIF/MAS.

Registraci, a tím i přístupové údaje si můžete obstarat už nyní.

Využijte, prosím, informace a registrační formulář na odkazu:

Přístup do Portálu farmáře nelze podat v listinné podobě zaslané poštou.

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá osobně na podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF nebo na pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV – Agentury pro zemědělství a venkov). Žádost o přístup lze také podat prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele.

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří