Menu
Pošembeří

Mapa ukončených projektů MAS/LEADER 2009 - 2013

Počty zrealizovaných projektů v jednolivých fichích
Počty zrealizovaných projektů v jednolivých fichích
(hyp. odkazy jsou provázány s jednotlivými projekty zanesenými do interaktivní mapy)
Fiche č. 1 - náš domov - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci  21
Fiche č. 2 - náš domov – dobré místo pro současný i budoucí život  71
Fiche č. 3 - návrat ke kořenům - cestou našich předků  19
Fiche č. 4 - příměstský turistický ruch - i za humny je hezky 3
Fiche č. 5 - zemědělci (zemědělství ) - důležitá součást našeho regionu  6
Fiche č. 6 - les - místo pro všechny  0
Fiche č. 7 náš domov - vzdělávání napříč generacemi i regionem 1
Fiche č. 8 - cesty a místa - propojení regionu  5
Fiche č. 9 - zemědělci (zemědělství) – důležitá součást našeho regionu - i. 1
Fiche č. 10 - podnikání – dobrý základ pro rozvoj regionu 0
Fiche č. 11- zemědělci – nová šance podnikání 0
CELKEM 127

Počty realizovaných projektů LEADER/SPL 2009 - 2013 na katastrálním území jednotlivých obcí

mapa

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří