Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Program rozvoje venkova

Výzvy MAS Region Pošembeří v PRV:

 

Výzva MAS č. 6 - Program rozvoje venkova - připravuje se

Více informací ZDE

 

Výzva MAS č. 5 - Program rozvoje venkova - ukončená

Více informací ZDE

 

Výzva MAS č. 4 - Program rozvoje venkova - ukončená

Více informací ZDE

 

Výzva MAS č. 3 - Program rozvoje venkova - ukončená

Více informací ZDE

 

Výzva MAS č. 2 - Program rozvoje venkova - ukončená

Více informací ZDE

 

Výzva MAS č. 1 - Program rozvoje venkova - ukončená

Více informací ZDE

 

Programový rámec PRV od prosince 2021 (Dodatek č. 3 k SCLLD) ZDE

Programový rámec PRV od ledna 2020 (Dodatek č. 1 k SCLLD) ZDE

Programový rámec PRV do 31.12.2019 ZDE

Registrace Portál farmáře ZDE

Pravidla a ostatní dokumenty k PRV ZDE

Dokumenty k Veřejným zakázkám (VŘ, CM) ZDE

 

MÍRA PODPORY - DOTACE:

25 - 100 % dle velikosti podniku

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

min. 50 ti. Kč / max. 5 mil. Kč

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI (ŽoD):

 

 • přes Portál Farmáře
 • elektronická i papírová podoba
 • elektronický podpis

 

FICHE (OPATŘENÍ):

Fiche č. 07 - PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Alokace: 10 087 200 Kč
Míra podpory: 50%, mladý zemědělec +10%

 

Fiche č. 08 - ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE  A  JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH

Alokace: 1 540 000 Kč
Míra podpory: 35% SP, 45% MaMP, 50% příl. “I“ EU

 

Fiche č. 09 - ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Alokace: 4 567 181 Kč
Míra podpory: 25% VP, 35% SP, 45% MaMP

 

Fiche č. 10 - NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Alokace: 1 669 619 Kč
Míra podpory: 100%

 

Fiche č. 14 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

Alokace: 4 619 200 Kč
Míra podpory: 80%

 

PŘÍJEMCE DOTACE PRO FICHE 7, 8, 9:

Zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJEMCE DOTACE PRO FICHI 14:

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY PRO FICHE 7, 8, 9:

 • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
 • investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
 • investice do pořízení  mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku; v rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu
 • investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů
 • podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu
 

ODPOROVANÉ OBLASTI PRO FICHI 14:

    a) Veřejná prostranství v obcích
    b) Mateřské a základní školy
    c) Hasičské zbrojnice
    d) Obchody pro obce
    e) Vybrané kulturní památky
    f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
    g) Stezky
    h) Muzea a expozice pro obce