Menu
Pošembeří

Akční plán, projekt MAS

Akční plán OPZ+


Dne 5.9.2022 byl zfinalizován Akční plán OPZ+, který je součástí projektu OPZ+, jehož nositelem je pro období 2021-2027 MAS Region Pošembeří ve spolupráci se zájemci v území.

Dne 16.9.2022 byla podána žádost o podporu s názvem "Region Pošembeří pečující o různé generace" na MPSV ve výzvě č. 03_22_008 - Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1).

Projekt "Region Pošembeří pečující o různé generace" je zaměřen na cílové skupiny:

 • osoby pečující o malé děti
 • seniorů
 • cizince
 • neformální pečující

Aktivity projektu:

 • KA1 – Aktivizace a zapojování členů komunit v obcích (AP 1.1.1.1, AP 1.2.2.1, AP 1.3.1.1)
 • KA2 – Komunitní klub a komunitní tábory Kutilka (AP 1.2.1.1)
 • KA3 – Komunitní klub a komunitní tábory Dokolečka (AP 1.2.1.2)
 • KA4 – Domácí hospicová a paliativní péče na území MAS Pošembeří (AP 1.4.1.1)

Jak příprava Akčního plánu probíhala?

Prvním krokem bylo zjistit, jaké cílové skupiny (CS) a jaké aktivity je potřeba v území podpořit, proto byl proveden následující průzkum:

 1. Osobní rozhovory se starosty v období září až prosinec 2021.

 2. Dne 25.1.2022 byl rozeslán e-mail do území s informacemi o CS a aktivitách. K e-mailu se nikdo nevyjádřil. Text e-mailu ZDE. (206.28 kB)

 3. Dne 7.3.2022 byl do území zaslán dotazník:

 4. Schůzka se zájemcem dne 6.4.2022 v Lysé nad Labem

 1. Setkání zájemců o spolupráci dne 7.4.2022 v kanceláři MAS

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří