Menu
Pošembeří

4. Výzva - Sociální bydlení

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“ PŘIPRAVUJE K VYHLÁŠENÍ:

„4.výzvu MAS Region Pošembeří - IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03“

číslo výzvy 021/06_18_107/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 85 "SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Vyhlášení výzvy: 19. 11. 2018 ve 14:00 hod.
Ukončení přjmu žádostí vývzvy: 1. 4. 2019 ve 14:00 hod.
Celková alokace: 5.000.000,- Kč
Minimální výdaje: 100.000,- Kč
Maximální výdaje: 5.000.000,- Kč
Časová způsobilost: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023

Příjemci podpory:

  • obce
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve
  • církevní organizace

Podporované činnosti:

Sociální bydlení

  • výstavba nových sociálních bytů
  • nákup, rekonstrukce bytu, adaptace nebytových prostor pro pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení viz bod 3.7. Způsobilé výdaje str. 24-31 Specifických pravidel

Přílohy:

Další dokumenty :

Postupy pro podání v MS2 14+

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvě IROP SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03

Seminář se uskuteční ve STŘEDU 12. prosince 2018 od 9 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

 

  • Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 25.4.2019.
  • Jednání Výběrové komise MAS dne 14.5.2019.
  • Jednání Programového výboru MAS dne 22.5.2019.
  • Předání k závěrečnému ověření na ŘO 24.5.2019.

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří