Menu
Pošembeří

Čisté Pošembeří = cesta k environmetální odpovědnosti 2015-2016

ČISTÉ POŠEMBEŘÍ = CESTA K ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

logo
(Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-7175/OŽP/2015)
"Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a pod záštitou náměstka hejtmana PhDr. et Bc. Marka Semeráda, MBA." 
Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2015.

 

Osvětový projekt je zaměřen na děti v mateřských a základních školách, na širokou veřejnost a v neposlední řadě i na samosprávu obcí regionu.

 • Harmonogram: září 2015 - červen 2016
 • Rozpočet: celkové náklady projektu 162.500 Kč z toho dotace 130.000 Kč

Přehled jednotlivých aktivit projektu

 1. Výtvarná soutěž pro děti na MŠ a ZŠ
 2. Vytvoření virtuální informační mapy o sběrných místech na všechny druhy odpadů
 3. Osvětová činnost o likvidaci a třídění odpadu
  1. Exkurze na skládku
  2. Série článků či informačních okének do Pošemberské pošty a lokálních médií
  3. Geocaching
 4. Podpora akce Ukliďme Pošembeří!
 5. Zakončení akce Ukliďme Pošembeří! na Dni Země
 6. Závěrečné vyhodnocení projektu

Cíle projektu:

Osvětovou činností a uvedenými aktivitami přispět k ochraně životního prostředí v území.

Výstupy projektu:

 • Virtuální informační mapa
 • 2 exkurze na skládku v Radimi
 • Výtvarná soutěž o logo akce Ukliďme Pošembeří
 • Geocaching
 • Tiskové zprávy

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří