Menu
Pošembeří

Po podpisu dohody se SZIF

Balíček pro úspěšné - po podpisu smlouvy se SZIF

  • návody, rady, příklady....


POZOR! 
SZIF je oprávněn poskytovat od 1. 4. 2013 dotace obcím (dobrovolným svazkům obcím a vysokým školám) výhradně na účet vedený u ČNB.


1. KROK ZA KROKEM:

PREZENTACE

VZORY

CITACE PRAVIDEL (VÝTAH NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH INSTRUKCÍ)


2. MONITOROVACÍ ZPRÁVA:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

KAŽDOROČNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU


3. MONITOROVACÍ PROTOKOLY:

POMŮCKA PRO SESTAVENÍ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ

KONTROLY NÁLEŽITOSTÍ:


4. ŽÁDOST O PROPLACENÍ A SOUPISKA:


5. POVINNÁ PUBLICITA:

Povinná oznamovací cedule: 


6. POSTUP ZMĚNOVÉHO HLÁŠENÍ:

POLE Č. 2 Registrační číslo žádosti o dotaci: znaky "c" nutno nahradit čísly dle Dohody o poskytnutí dotace
PODPIS: napsat čitelně TISKACÍM písmem a vedle podepsat

Vyplněné změnové hlášení ZASLAT

  • a) elektronicky na lenka.turkova@szif.cz
  • b) v písemné formě na Slezská 7, Praha 2 obojí potvrzené MAS (místní akční skupinou)

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří