Menu
Pošembeří

V. výzva PODZIM 2011

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER

V. VÝZVA - PODZIM 2011

VYHLÁŠENÍ: 22. srpna 2011

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:

 • 19. září od 12 do 17 hodin
 • 20. září od 8 do 17 hodin
 • 21. září od 8 do 17 hodin

MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

 • kancelář MAS Region Pošembeří, nám. A. z Pardubic 56, Český Brod, 1. patro

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE:

 • 7. září 2011od 12:30 do 16:00 hodin v kanceláři MAS
 • CELKOVÁ ALOKACE: 7.365.563,- Kč
 • ČTĚTE! ... KOMPLETNÍ ZNĚNÍ VÝZVY

FICHE:

Upozornění: Všechny strany formuláře žádosti se zobrazí postupně až po zadání údajů na první straně. Listovat celou žádostí bez vyplněných údajů na první straně nelze.

Fiche č. 1 NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci

Fiche č. 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život

Fiche č. 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

NOVINKA! Fiche č. 8 CESTY A MÍSTA - propojení regionu


Další důležité dokumenty, které Vám pomohou při přípravě projektu:


POZOR, NOVÁ PRAVIDLA!!!

Změny již pro V. výzvu (PODZIM 2011):

 1. Podpis na zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel již nemusí být úředně ověřen (s. 3, kap. 1 jj a s. 7, kap. 4.2. g).
  Pozn.: týká se jak podpisu statutárnního zástupce pod Čestným prohlášením v Žádosti o dotaci (ŽoD), tak i zmocnění /plná moc/ statutára na zmocněnce k podávání ŽoD.
 2. Výrazné zjednodušení a zmírnění sankcí v kapitole 8. Provádění změn (s. 10 až 12).
 3. Změny v kapitole 9. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (s. 13 až 15, změny v bodě 3a), 3d), 5 a v odstavci I).
 4. Při předložení Žádosti o proplacení má SZIF při zjištění závad povinnost uložit příjemci dotace přiměřenou lhůtu na jejich odstranění (s. 16, kap. 10., písmeno f).

NOVÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013


Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří