Menu
Pošembeří

Spolupráce

MAS Region Pošembeří spolupracuje s Informačním centrem Český Brod (IC) se sídlem na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod. IC nabízí bezplatné informace, které jsou rozděleny tematicky do jednotlivých kategorií (cestování, mládež v EU, občan a společnost, práce, sociálně-patologické jevy, volný čas a vzdělávání). Informace jsou k dispozici buď na internetových stránkách nebo v tištěné podobě v prostorách IC.
IC je zapojeno do projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce www.infoabsolvent.cz.


Pracovní skupiny ISRÚ

Staňte se členy pracovních skupin, které budou pracovat na aktualizaci Integrované strategie území. Přivítáme vaše náměty, připomínky, zkušenosti i inspiraci.
Práce ve skupinách je také dobrou příležitostí pro studenty při realizaci jejich praxe, nebo zpracování vstupů pro psaní diplomové práce.
Kontakt: pucalkova@posemberi.cz nebo oliva@posemberi.cz


Propagujte myšlenky LEADER a region Pošembeří logo

V kanceláři máme k vyzvednutí propagační materiál o regionu, naší činnosti, bannery, rol lap a další tiskoviny. Přivítáme spolupráci ve smyslu propagace. Na oplátku bezplatně zveřejníme na našem webu reportáž a pozvánku z vaší akce, nebo netradiční události v obci, organizaci či firmě.

O nás

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří