Menu
Pošembeří

VII.výzva - PODZIM 2012

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER  - VII. VÝZVA PODZIM 2012

HARMONOGRAM

  • VYHLÁŠENÍ: 3.září 2012 

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE:

  • 10.září 2012 od 13:00 do 16:30 hodin v kanceláři Region Pošembeří o.p.s.... PREZENTACE A FOTO

Pozor!  Na školení si přineste s sebou vytištěný a již předvyplněný formulář Žádosti o Fichi č.... ušetříte tak čas sobě, ostatním žadatelům i našemu týmu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ v kanceláři Region Pošembeří o.p.s .......FOTO
(1.patro, nám. A. z Pardubic 56, Český Brod)  

  • 20.září 2012 od 12 do 17 hodin  
  • 21.září 2012 od 8 do 17 hodin  
  • 24.září 2012 od 8 do 17 hodin

Pozor! Jestliže k podání Žádosti o dotaci bude zmocněna třetí osoba, je potřeba mít ve formuláři stranu Žádosti s čestnými prohlášeními vytištěnou a podepsanou žadatelem osobně!

  • VEŘEJNÉ OBHAJOBY: 8. a 9.října 2012 ROZPIS POŘADÍ UCHAZEČŮ
  • VÝSLEDKY: 18.října 2012 v 17.30 hodin na zasedání Pléna MAS Region Pošembeří
  • REGISTRACE NA SZIF: 17.-23.října 2012
  • CELKOVÁ ALOKACE: 5.280.165,-Kč

ČTĚTE!

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VII.VÝZVY JARO 2012 STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013


FICHE

Upozornění: Všechny strany formuláře žádosti se zobrazí postupně až po zadání údajů na první straně. Listovat celou žádostí bez vyplněných údajů na první straně nelze.

Fiche č. 2  - NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život
(Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby)

Fiche č. 3 - NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
(Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)

Fiche č. 8 - CESTY A MÍSTA - propojení regionu
(Hlavní opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky, Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) 



Další důležité dokumenty, které Vám pomohou při přípravě projektu:

Vzoreček pro výpočet způsobilých výdajů 

(Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření)  

Prohlášení o zařezení podniku do kategorie mikropodniku, malých či středních podniků (Formulář použijte v případě využití režimu podpory BLOKOVÁ VYJÍMKA)


MANUÁLY VÝBĚROVÉ KOMISE PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ


KONTAKT: 

Ing. Šárka Pučálková, manažerka pro Leader

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří