Menu
Pošembeří

SZP

Výzvy v SZP:

 

Harmonogram výzev SZP Typ: PDF dokument, Velikost: 128.66 kB

Programový rámec SP SZP 2021 - 2027 Typ: PDF dokument, Velikost: 133.91 kB

Registrace Portál farmáře

Pravidla a ostatní dokumenty k SZP

Dokumenty k Veřejným zakázkám (VŘ, CM)

Podrobný přehled Fichí a aktivit uveden ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 122.78 kB

MÍRA PODPORY - DOTACE: 60 - 90%
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: min. 50 tis. Kč / max. 2 - 3 mil. Kč
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI (ŽoD):

přes Portál Farmáře

FICHE (OPATŘENÍ):

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků   

 • Aktivity:
  • zemědělské podnikání, zpracování a uvádění na trh produktů, lesnické podnikání, nezemědělské podnikání
 • Definice příjemce: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky)
 • Celková alokace: 7.600.000 Kč
 • Míra podpory: 60%

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

 • Aktivity:
  • kulturní, spolková a společenská zařízení, vč. komunitních center, center vzdělávání a knihoven
  • drobná infrastruktura a základní služby
  • drobné památky místního významu
  • školská zařízení - MŠ, ZŠ (zařízení školního stravování, školní vnitřní i venkovní sportoviště/tvělocvičny a venkovní prostory)
 • Definice příjemce: obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace
 • Celková alokace: 7.600.000 Kč
 • Míra podpory: 80%

Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Aktivity:
  • neproduktivní infrastruktura v krajině
  • lesní a polní cesty
  • prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
  • stezky v lese i mimo les
  • drobné památky v krajině
 • Definice příjemce: obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace; zemědělský podnikatel a držitel lesa
 • Celková alokace: 5.600.000 Kč
 • Míra podpory: 90%

Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence Leader

 • Aktivity:
  • měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS, aktivity sloužící široké veřejnosti v daném území, investice
 • Definice příjemce: MAS. Spolupracujícími subjekty mohou být v případě národní spolupráce i obce DSO, případně další aktéři venkova
 • Celková alokace: 848.800 Kč

 

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří