Menu
Pošembeří

3. Výzva

Výzva MAS č. 3 PRV

Výzva MAS č. 3 PRV
Termín vyhlášení výzvy: 23.4.2020
Termín příjmu žádostí: 24.4.2020 - 31.5.2020
Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 31.7.2020
Celková výše alokace pro 3. výzvu: 5.011.306,- Kč
Fiche:

FICHE 7 -  Podpora místního zemědělství

FICHE 8 - Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh

FICHE 9 - Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností

Školení pro žadatele: prezentace, e-mailové a telefonické konzultace
Termín ukončení administrativní kontroly (tj. kontroly formální správnosti a přijatelnosti na MAS): 19.6.2020
Jednání Výběrové komise MAS: 15.7.2020
Jednání Programového výboru MAS: 20.7.2020
Termín předání dokumentů k VŘ (cenový marketing) a aktualizované ŽoD na MAS: do 2.10.2020
Termín předání dokumentů k VŘ (cenový marketing) a aktualizované ŽoD na RO SZIF:

do 9.10.2020
Kontakty: 

Ředitel, projektový manažer PRV: Mgr. Miloslav Oliva

Projektový manažer PRV: Ing. Samira Goldšmídová

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří