Menu
Pošembeří

OP TAK

Programovým rámcem OP TAK - připraven kanceláří a schválen Programovým výborem MAS dne 2.3.2023. 

  • Současná alokace je 50%, což je 3.450.000,- Kč dotačních peněz, spoluúčast žadatele je u tohoto operačního programu 50%. 
  • Dalších 50% (tedy 3.450.000,- Kč dotačních peněz) alokace dostaneme po vyčerpání původních 50% (žadatelé vyčerpají svými projekty). 
  • Programový rámec vytvořen na základě předepsané šablony. 
  • Řídící orgán nestanovil minimální hranici projektu, doporučil jen maximální hranici CZV 2.000.000,-Kč na projekt.  

OP TAK bude v období 2021–2027 podporovat: 

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury 
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. 

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři

Pošembeří