Menu
Pošembeří

2. Výzva - Podpora sociálního začleňování

2. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Podpora sociálního začleňování 

MAS Region Pošembeří vyhlásilo dne 26.3.2018 výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování.

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Datum vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
Ukončení příjmu žádostí výzvy:  31. 5. 2018
Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí do 12.7.2018
Jednání Výběrové komise MAS 9.8.2018
Jednání Programovéjho výboru MAS 16.8.2018

Předání k závěrečnému ověření na ŘO 

do 20.9.2018
Celková alokace:    5 770 000 Kč
Minimální výdaje:  400 000 Kč
Maximální výdaje: 3 000 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíc
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.
 • Vybrané aktivity na podporu zaměstnanosti – prostupné zaměstnávání – aktivizační opatření (pracovní poradenství, příprava k práci), činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

Příjemci podpory: 

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Další dokumenty:

Věcné hodnocení:

Výběr projektů:


Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří