Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

2. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Podpora sociálního začleňování 

MAS Region Pošembeří vyhlásilo dne 26.3.2018 výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování.

Informace o výzvě:

Datum vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
Ukončení příjmu žádostí výzvy:  31. 5. 2018
Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí do 12.7.2018
Jednání Výběrové komise MAS 9.8.2018
Jednání Programovéjho výboru MAS 16.8.2018

Předání k závěrečnému ověření na ŘO 

do 20.9.2018
Celková alokace:    5 770 000 Kč
Minimální výdaje:  400 000 Kč
Maximální výdaje: 3 000 000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíc
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

 

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.
 • Vybrané aktivity na podporu zaměstnanosti – prostupné zaměstnávání – aktivizační opatření (pracovní poradenství, příprava k práci), činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

 

Příjemci podpory: 

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sociální začleňování

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty:

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 9.8.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS ze dne 9.8.2018

Hodnotící posudek – projekt Poradenství-motivace-terapie jako prostředek k sociálnímu začlenění (žadatel Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.)

Hodnotící posudek - projekt Pošembeří myslí i na Vás (žadatel RUBIKON Centrum, z.ú.)

Hodnotící posudek - projekt Podpora rodin v regionu Pošembeří (žadatel LECCOS, z.s.)

Hodnotící posudek - projekt VOL Oddlužení (žadatel VOLONTÉ CZECH, o.p.s.)

Výběr projektů:

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 16.8.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 16.8.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář pro příjemce

Fotogalerie ze semináře pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce - Podpora sociálního začleňování

Pozvánka na seminář pro žadatele

Fotogalerie ze semináře pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele - Podpora sociálního začleňování

Seznam přijatých Žádostí o dotaci