Menu
Pošembeří

I. výzva - PODZIM 2009

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje v pondělí 24. srpna 2009 první kolo příjmu žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci
Strategického plánu (SPL) Náš Region v rámci Programu rozvoje venkova.

Termín příjmu žádostí: od středy 16. září do pátku 18. září 2009, v době od 8 do 16 hodin. V pátek 18. září pouze od 8 do 14 hodin

Misto podání žádostí:na adrese kanceláře MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Způsob podání: projekt a žádost o dotaci (předepsaný formulář v pdf) bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, která předloží úředně ověřenou plnou moc, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a 1x na CD s žádostí a projektem

Kontakt: kancelář MAS Region Pošembeří, tel.: 321 612 215 – 216 


DOPORUČENÍ:

  1. pro stahování a čtení níže uvedených příloh ve formátu pdf je nutné mít na počítači minimální verzi Adobe Reader 8.0. Pro stažení nejnovější verze klikněte (například) sem
  2. před tím, než začnete vyplňovat Elektronickou žádost, si pozorně prosím pročtěte Instruktážní list pro vyplňování
  3. doporučujeme před samotným vyplňováním příslušnou Elektronickou žádost uložit do paměti Vašeho počítače

V rámci 1. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující fiche (fiše):

fiche č. 1 NÁŠ DOMOV - Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci


fiche č. 2 NÁŠ DOMOV - Dobré místo pro současný i budoucí život 


fiche č. 5 BOHATSTVÍ VENKOVA - Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu


fiche č. 7 NÁŠ DOMOV - Vzdělávání napříč generacemi i regionem


  • Školení pro žadatele bude 1. září 2009 od 10 hodin v Českém Brodě, od 2. září 2009 budou probíhat osobní konzultace
  • Předkládané projekty musí být realizovány na uzemí MAS Region Pošembeří  (mapa území)
  • V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci
  • Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření
  • Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF (říjen 2009)
  • Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu Dohody)
  • Další informace týkající se osy IV. 1.2. Leader Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.czwww.szif.cz

Dále ke stažení:

Partnerské smlouvy

Prezentace z informačních schůzek, které proběhly v červnu 2009:

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří