Menu
Pošembeří

5. výzva VZDĚLAVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

Programový rámec IROP - VZDĚLÁVÁNÍ.pdf (751.26 kB)

VZDĚLÁVÁNÍ - dotační peníze přes MAS (80%) 6.808.634,- Kč + státní rozpočet (15%) 1.276.618,88 Kč + spoluúčast (5%) 425.539,63 Kč, tedy CZV 8.510.792,50 Kč.

Termín vyhlášení 31. 1. 2024 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 31. 1. 2024 od 12:00 hod.

do 24. 4. 2024 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 8.510.792,50 Kč
Výše CZV na projekt

min. výše 350.000 Kč

max. výše 5.000.000 Kč

Školení

středa 7.2.2024 v 9:30 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Ukončení administrativní kontroly 22. 5. 2024
Jednání Výběrové komise MAS 11. 6. 2024 - 14. 6. 2024 per rollam
Jednání Programového výboru MAS  

Podporované aktivity

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
 • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;

Proces projektu má tyto kroky:

 • Vyhlášení výzvy MAS na předkládání projektových záměrů (mimo systém)
 • Předložení projektového záměru na MAS
 • Projednání souboru projektových záměrů na Výběrovém orgánu MAS
 • Předložení souboru projektových záměru Výběrovým orgánem MAS na Rozhodovací orgán MAS
 • Vytvoření souboru projektových záměrů, který splnil/nesplnil kritéria MAS pro výběr na Rozhodovací orgán MAS
 • Rozhodovací orgán MAS vydá vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s PR IROP
 • Předložení žádosti o podporu do MS 21+ žadatelem do výzvy ŘO IROP
 • Hodnocení ŽoP na Centru pro regionální rozvoj
 • Vydání právního aktu žadateli Řídicím orgánem IROP

 

Přílohy MAS - VZDĚLÁVÁNÍ:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

 

 

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří