Menu
Pošembeří

Provozní a animační činnosti

Reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002114

Název projektu: Provozní a animační činnosti MAS Region Pošembeří

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje Náš Region II.(dále jen "Strategie") pro období 2014 -2020.

Projekt předpokládá následující klíčové aktivity:

 • Dopracování Strategie dle hodnocení řídícího orgánu
 • Vlastní implementace schválené Strategie
 • Monitoring a evaluace Strategie
 • Animace základních a mateřských škol

Cíle projektu:

Projekt je zacílen na naplňování jednotlivých programových rámců strategie a v návaznosti na to podpořit rozvoj území a zlepšit kvalitu života. Realizace strategie je postavena na třech programových rámcích, pro IROP, pro OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. Opatření v jednotlivých programových rámcích vycházejí ze zmapovaných potřeb území.

Realizace tohoto projektu umožní další rozvoj území při zapojení místních aktérů. Tento postup je osvědčený pro efektivní řešení problémů v území, vychází již ze zkušenosti při naplňování Strategického plánu LEADER Náš Region v období 2007 - 2013. MAS působí jako důležitý sjednocující a komunikační prvek území.

Hlavní cíl projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem projektu je vyhlášení a administrace  výzev CLLD, pořádání seminářů pro žadatele i příjemce, poskytování konzultací a další provozní a animační činnosti MAS. Zároveň poradenství pro školy a školská zařízení v regionu k šablonám projektů z OP VVV.

Výsledky projektu:

Základním  očekáváním je maximální naplnění cílů strategie.

Strategie vychází ze 4 klíčových oblastí:  

 1. Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
 2. Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
 3. Životní prostředí, příroda a krajina
 4. Místní ekonomika a cestovní ruch

Strategie se primárně zaměřuje na zlepšení kvality života obyvatel a jejich spokojenosti v regionu. Strategie respektuje možnosti a zdroje území, předkládá takové cíle, které jsou pro dané území a pro obyvatele tohoto území realizovatelné. K řešení problémů přistupuje s dlouhodobou perspektivou, zohledňuje dosažené poznatky v oblasti udržitelného rozvoje včetně respektu k životnímu prostředí.

Obecně se očekává:

 • Další rozvoj spolupráce místních aktérů s využitím metody LEADER
 • Efektivní rozdělování prostředků v území
 • Řešení problémů na místní úrovni

Konkrétní očekávané změny:

 • Navýšení kapacit ve školství
 • Podpora procesu vzdělávání ve vztahu ke klíčovým dovednostem
 • Zvýšení bezpečnosti v dopravě a podpora infrastruktury v dopravě
 • Rozvoj sociálních služeb v území
 • Podpora sociálního podnikání
 • Podpora sladění rodinného a pracovního života
 • Rozvoj zemědělské činnosti
 • Podpora nezemědělských podnikatelů
 • Ochrana lesů a jejich využití
 • Zvýšení administrativních schopností MAS,
 • Lepší personální schopností zaměstnanců MAS,
 • Zajištění potřebných kapacit kanceláře MAS, které povedou ke schopnosti vypisovat výzvy, administrovat projekty, animovat území.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

EU a MMR

Aktivity a projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří