Menu
Pošembeří

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem o.p.s. Zkoumá roční účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s., zpravuje správní radu o výsledcích své kontrolní činnosti, podává správní radě návrh na odvolání ředitele o.p.s., svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy o.p.s.
Členové dozorčí rady jsou oprávněni kontrolovat a připomínkovat veškerou činnost o.p.s. a jejich orgánů a pracovišť, včetně MAS.

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY k 14. 3. 2023:

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY k 23.6.2020:
Jméno, příjmení, titul: Subjekt: Funkce:
Mgr. Jana Mašková Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín předseda
Mgr. Magda Mašínová Bylanka, s.r.o. člen
Martina Milotová Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy, z.s. člen
Jaroslav Prkno Obec Doubravčice člen
Jiří Pšenčík Obec Přišimasy člen
Ing. Martina Vodičková Městys Škvorec člen
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří