Menu
Pošembeří

6. výzva CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch

Programový rámec IROP - CESTOVNÍ RUCH.pdf (389.31 kB)

CESTOVNÍ RUCH – dotační peníze přes MAS (80%) 300.000,- Kč + státní rozpočet (15%) 56.250,- Kč + spoluúčast (5%) 18.750,- Kč, tedy CZV 375.000,- Kč.

Termín vyhlášení 31. 1. 2024 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 31. 1. 2024 od 12:00 hod.

do 24. 4. 2024 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 375.000 Kč
Výše CZV na projekt

min. výše 300.000 Kč

max. výše 375.000 Kč

Školení

středa 7.2.2024 v 11:00 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Ukončení administrativní kontroly  
Jednání Výběrové komise MAS  
Jednání Programového výboru MAS  

Podporované aktivity

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (dále také „CR“): 

  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů); 
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení; 
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; 
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center; 
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu; 
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Přílohy MAS - CESTOVNÍ RUCH:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop

 

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří