Menu
Pošembeří

6. výzva CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch

Programový rámec IROP - CESTOVNÍ RUCH.pdf (389.31 kB)

CESTOVNÍ RUCH – dotační peníze přes MAS (80%) 300.000,- Kč + státní rozpočet (15%) 56.250,- Kč + spoluúčast (5%) 18.750,- Kč, tedy CZV 375.000,- Kč.

Termín vyhlášení 31. 1. 2024 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 31. 1. 2024 od 12:00 hod.

do 24. 4. 2024 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 375.000 Kč
Výše CZV na projekt

min. výše 300.000 Kč

max. výše 375.000 Kč

Školení

středa 7.2.2024 v 11:00 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Ukončení administrativní kontroly nebyl podán žádný projektový záměr
Jednání Výběrové komise MAS nebyl podán žádný projektový záměr
Jednání Programového výboru MAS nebyl podán žádný projektový záměr

Podporované aktivity

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (dále také „CR“): 

  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů); 
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení; 
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; 
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center; 
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu; 
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Přílohy MAS - CESTOVNÍ RUCH:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop

 

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří