Menu
Pošembeří

4. Výzva - Podpora sociálního začleňování II.

4. Výzva – Podpora sociálního začleňování II.

Do Výzvy se nepřihlásil žádný žadatel.

MAS Region Pošembeří vyhlásilo dne 24.4.2019 výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování.

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Datum vyhlášení výzvy: 24.4.2019
Zahájení příjmu žádostí o podporu:                                                                  24.4.2019
Ukončení příjmu žádostí výzvy:

                          28.6.2019

Celková alokace: 1 108 911 Kč
Minimální výdaje: 400 000 Kč
Maximální výdaje: 1 108 911 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu:  31.12.2022

Ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

do 9.8.2019

Jednání Výběrové komise MAS

-
Jednání Programového výboru MAS -

Předání k závěrečnému ověření na ŘO

-

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.

Příjemci podpory:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi;
 • Organizace zřizované kraji;
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení.

 

Další dokumenty:


Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří