Menu
Pošembeří

2. Výzva

Výzva MAS č. 2 PRV

Výzva MAS č. 2 PRV
Termín vyhlášení výzvy: 15.2.2019
Termín příjmu žádostí: od 1.3. do 29.3.2019
Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 31.5.2019
Celková výše alokace pro 2. výzvu: 9.093.400,- Kč
Fiche:

F7 - Podpora místního zemědělství

F10 - Neproduktivní investice v lesích

Školení pro žadatele: 21.2.2019, 13:00-15:30 hod.

Termín ukončení administrativní kontroly (tj. kontroly formální správnosti a přijatelnosti) na MAS:

do 26.4.2019

Jednání Výběrové komise MAS:

14.5.2019

Jednání Programového výboru MAS:

22.5.2019

Termín předání dokumentů k VŘ a aktualizované ŽoD na MAS: do 2.8.2019
Termín předání dokumentů k VŘ a aktualizované ŽoD na RO SZIF:

do 9.8.2019Kontakty: 

Ředitel, projektový manažer PRV: Mgr. Miloslav Oliva

Projektový manažer PRV: Ing. Samira Goldšmídová

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří