Menu
Pošembeří

3. Výzva - Sociální podnikání v regionu

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“ PŘIPRAVUJE K VYHLÁŠENÍ:

 „3.výzvu MAS Region Pošembeří - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU 04“

číslo výzvy 076/06_16_074/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 65 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Vyhlášení výzvy: 19. 11. 2018 ve 14:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí výzvy: 31. 10. 2019 ve 14:00 hod.
Celková alokace: 2.780.070,- Kč
Minimální výdaje: 100.000,- Kč
Maximální výdaje: 2.780.070,- Kč
Časová způsobilost: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023

Příjemci podpory:

  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve

Podporované činnosti:

1. Vznik nového sociálního podniku

  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

2. Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Přílohy:

Další dokumenty :

Postupy pro podání v MS2 14+

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvě IROP SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU 04

Seminář se uskuteční v PONDĚLÍ  10. prosince 2018 od 14 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří