Menu
Pošembeří

6. výzva

Výzva MAS č. 6 PRV

Výzva MAS č. 6 PRV
Termín vyhlášení výzvy: 13.2.2023
Termín příjmu žádostí: 20.2.2023 - 15.3.2023
Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 30.4.2023
Celková výše alokace pro 6. výzvu: 1 942 739,- Kč
Fiche:

FICHE 7 -  Podpora místního zemědělství

Školení/konzultace pro žadatele / příjemce:

konzultace

Termín ukončení administrativní kontroly (tj. kontroly formální správnosti a přijatelnosti na MAS): 28.3.2023
Jednání Výběrové komise MAS: 12.4.2023
Jednání Programového výboru MAS: per rollam 18.4.-21.4.2023
Termín předání dokumentů k VŘ (velký cenový marketing) a aktualizované ŽoD na MAS:  
Termín předání dokumentů k VŘ (velký cenový marketing) a aktualizované ŽoD na RO SZIF:  


Prezentace k 6. výzvě (Fiche 7)

Prezentace ze semináře pro příjemce (CM, administrativní kroky)


Kontakty: 

Ředitel, projektový manažer PRV: Mgr. Miloslav Oliva

Projektový manažer PRV: Ing. Samira Goldšmídová

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří