Menu
Pošembeří

Turistika

NAŠE REALIZOVANÉ PROJEKTY PRO ROZVOJ TURISTIKY

logo

Cílem našeho projektu CESTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ  jsme řešili obnovu původních polních cest spojujících obce: Stupice, Sibřina, Sluštice, Křenice,  Březí, Babice, Škvorec,    Třebohostice, Dobročovice, Květnice a  Zlatá. Realizací projektu došlo k posílení místních aktivit, povzbuzení přímé komunikace mezi lidmi a jejich spolupráci. WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA - TEMATICKY ZAMĚŘENÁ značená OVOCNÁ  logoCYKLOTRASA  je projekt spopupráce s MAS Podlipansko, jehož realizace byla ukončena v prvním pololetí 2013 slavnostním Otevření stezky. Cílem realizace projektu bylo vytvoření cyklistické a turistické tematické ovocné stezky měřící 72 km na územím sadů , propojující aktéry a území v oblasti ovocnářství, informování turistů a cykloturistů o historii i současnosti ovocnářského kraje.
WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Cílem projektu NAUČNÁ STEZKA "ÚDOLÍM ŠEMBERY" , který vznikl v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR, byla realiazce sedmikilometrové naučné stezky vedoucí od českobrodského pivovaru k pozůstatkům hradu Šember. WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU, FOTO

Projekt VÍTE KAM V POŠEMBEŘÍ - MAPA TURISTICKÝCH TRAS A CÍLŮ jsme ralizovali v roce 2013. Cílem našeho snažení bylo vytištění turistických map v nákladu 15000 kusů a jejich distribuce do obcí regionu, do informačních center Střed kraje a hl. města Prahy. a vytvoření webové aplikace obsahující turistické cíle, trasy a cyklotrasy v našem regionu. WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU


DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ NA ÚZEMÍ POŠEMBEŘÍ ZAMĚŘENÉ NA TURISTIKU A CYKLOTURISTIKU

Projekt „REGIONEM S VĚTREM V ZÁDECH“  realizovaný Obcí Tismice spočívá v napojení nových cyklistických tras na již zavedené trasy, končící v Babicích – Babičkách, Březí, Újezdě nad Lesy, Českém Brodě – Zahradách a Milčicích. Nové cyklotrasy, vedené co možná po nejméně frekventovaných účelových i veřejných komunikací, protkaly okolí Českého Brodu a Úval.  Trasy byly slavnostně otevřeny v říjnu roku 2010.

NAUČNÁ STEZKA ZAHRADY - Naučná stezka prochází okolím osady Zahrady a obce Tuchoraz u Českého Brodu. Začíná před autokempingem u Podviničního rybníka, vede do Zahrad, a poté se okruhem kolem Mlýnského rybníka a Tuchorazské hlásky vrací na hráz Mlýnského rybníka v Zahradách, kde končí.
(zdroj: http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-zahrady.htm)

KOUNICKÁ CESTA - Naučná stezka seznamuje s památkami a zajímavostmi městyse Kounice u Českého Brodu a okolní přírodou a krajinou. V první fázi stezky byly zatím realizovány tři zastávky, trasa vede z centra Kounic krajinou proti proudu Kounického potoka k rybníku Cihelna, kde prozatím končí. V budoucnu by měla ještě pokračovat k pozůstatkům vsi Týnice zaniklé za třicetileté války a okruhem se vrátit zpět do Kounic.
(zdroj: http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-kounicka-cesta.htm)

NAUČNÁ STEZKA HRADEŠÍN
Naučná stezka seznamuje s historií obce Hradešín, ležící na svazích stejnojmenného vrchu nedaleko Českého Brodu. Stezka vede přes vrchol Hradešína se stavebně pozoruhodným kostelem sv. Jiří (původně románská rotunda, k níž byla později přistavěna gotická loď kostela a renesanční předsíň) na severní okraj obce, odkud je za dobrého počasí vidět Říp, Bezděz nebo i Krkonoše. Stezka končí u barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého v obci.
(zdroj: http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-hradesin.htm)

NAUČNÁ STEZKA KLEPEC
Krátká naučná stezka, nebo spíše dva samostatné informační panely se značkou naučné stezky, seznamují s přírodní památkou Klepec mezi obcemi Přišimasy a Limuzy u Českého Brodu. Na vrcholu Klepce se zvětrávacími procesy odkryly bizarní žulové skalní útvary vyčnívající na povrch. Podle svých tvarů dostaly různá lidová jména (Slouha, Fůra sena). Předmětem ochrany jsou rovněž dva zatopené žulové lůmky se vzácnou flórou a faunou.
(zdroj: http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-klepec.htm )

CESTY A PAMÁTKY KOLÍNSKA - webový protál podporující rozvoj turistky na Kolínsku. Najdete zde zajímavé typy, informace a fotografie, které vám vám pomohou vybrat!

NAUČNÁ STEZKA PŘÍRODNÍ PARK ŠKVORECKÁ OBORA – KRÁLIČINA
Naučná stezka prochází přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina, lesním komplexem, který se rozkládá mezi městem Úvaly, pražskou městskou částí Újezd nad Lesy a Klánovickým lesem. Seznamuje s rostlinami a živočichy chráněného území, s pozůstatky hrádku Skara, údolím potoka Výmoly, Květnickou studánkou a dalšími zajímavostmi a historií bývalého lichtenštejnského panství.
(zdroj: http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-skvorecka-obora-kralicina.htm)

Region

S námi nezabloudíte

mapa

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Datum a čas

Dnes je pátek, 14. 6. 2024, 16:27:10

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří