Menu
Pošembeří

Dotazník k vyhodnocení důležitosti priorit

Dotazník k vyhodnocení priorit pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Ze zpracované analytické části Strategie místního rozvoje (SCLLD) vyplynuly problémy, které se dají obsahově sloučit do níže uvedených oblastí. U jednotlivých problémů je třeba vyhodnotit jejich důležitost z hlediska potřebnosti jejich řešení.

  1. Investiční rozvoj území - otázky č.1 - 4
  2. Fungující místní ekonomika - otázky č. 5 - 11
  3. Občanská společnost - otázky č. 12 - 16
  4. Veřejné služby - otázky č. 17 - 21
  5. Zdravé životní prostředí - otázky č. 22 - 33
  6. Ochrana a obnova kulturního historického dědictví a cestovní ruch - otázky č. 34 -38

Vyplněním níže uvedeného dotazníku nám pomůžete definovat důležitost jednotlivých problémů a vymezit prioritní oblasti. 

U každého problému označte, jak vnímáte jeho důležitost z hlediska naléhavosti jeho řešení.

Děkujeme, že se zajímáte o problémy, které v současné době tíží území MAS Pošembeří a že vyjádříte jejich důležitost prostřednictvím tohoto dotazníku.

logo

 

Dotazník k vyhodnocení důležitosti priorit

označuje povinné pole.

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří