Menu
Pošembeří

Aktivity a projekty

DALŠÍ AKTIVITY

Od počátku roku 2006 jsme tu proto, abychom probudili a prohloubili patriotický vztah občanů k regionu. Chceme propagovat a podporovat kulturní, historické a přírodní bohatství území a rozšiřovat jeho turistický a podnikatelský potenciál.

Naším cílem je přispět k zachování venkovského rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako rozhodujícího prostředku pro rozvoj turistického ruchu a kvalitního života. Hledáme nové možnosti šetrného ekonomického a turistického využití krajiny. Podporujeme ochranu životního prostředí a multifunkční zemědělství ve všech jeho formách.

  • Snažíme se o podporu venkova a jeho ekonomické udržitelnosti.
  • Aktivity a projekty: 
  • Pro zlepšení stavu veřejných prostranství a přístupů lidí k přírodě každoročně pořádáme akci Ukliďme Pošembeří.
  • Aktivně se podílíme na regionálních akcích jako je Den Země na Klepci.
  • Na našich akcích pravidelně propagujeme produkty našeho venkova a turistické cíle našeho regionu.
  • Máme za sebou několik setkání starostů regionu, jejiž cílem bylo vzájemné seznámení, představení naši činnosti i sebevzdělávání.

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří