Menu
Pošembeří

1. Výzva

Výzva MAS č. 1 SZP

Termín vyhlášení výzvy: 17. 5. 2024
Termín příjmu žádostí:  od 24.5.2024 do 16.6.2024
Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 17.7.2024
Celková výše alokace pro 1. výzvu: 12.000.000,- Kč
Odkaz na výzvu na webu SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-praha?ino=0&portalAction=detail&ji=1000627802

Oblasti podpory:

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků

 • Alokace: 4.500.000,- Kč
 • Dotace: 60%
 • Aktivity: zemědělské podnikání, zpracování a uvádění na trh produktů, lesnické podnikání, nezemědělské podnikání
 • Definice žadatele: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), zemědělský podnikatel

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí      

 • Alokace: 4.500.000,- Kč
 • Dotace: 80%
 • Aktivity: kulturní, spolková a společenská zařízení, vč. komunitních center, center vzdělávání a knihoven, drobná infrastruktura a základní služby, drobné památky místního významu, školská zařízení - MŠ, ZŠ (zařízení školního stravování, školní vnitřní i venkovní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)
 • Definice žadatele: obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní nezizkové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, evidované církevní právnické osoby, o.p.s. + školské právnické osoby)

Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Alokace: 3.000.000,- Kč
 • Dotace: 90%
 • Aktivity: neproduktivní infrastruktura v krajině, lesní a polní cesty, prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření, stezky v lese i mimo les, drobné památky v krajině
 • Definice žadatele: obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní nezizkové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, evidované církevní právnické osoby, o.p.s.); zemědělský podnikatel a držitel lesa

Text Výzvy MAS č. 1 SZP Typ: PDF dokument, Velikost: 97.9 kB

Semináře pro žadatele:

 • Úterý 21.5.2024 od 10 do 12 hod. - Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků
 • Středa 22.5.2024 od 14 do 16 hod. - Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí
 • Čtvrtek 23.5.2024 od 12 do 14 hod. - Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině
 • Prezentace ze seminářů: Prezentace ze semináře k Fichi 4 Typ: PDF dokument, Velikost: 482.48 kBPrezentace ze semináře k Fichi 5 Typ: PDF dokument, Velikost: 561.21 kBPrezentace ze semináře k Fichi 6 Typ: PDF dokument, Velikost: 562.82 kB

Kritéria pro výběr projektů:

Ke stažení:

Kontakty: 

Projektový manažer SZP: Ing. Samira Goldšmídová

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří