Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„1.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 01“

č. výzvy 164/06_16_038/CLLD_16_02_022

 

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

 

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 11.6. 2018 1.výzvu IROP na „Bezpečnou dopravu“

 

Informace o výzvě:

Vyhlášení výzvy 11. 6.2018 ve 14:00 hod.
Ukočení příjmu žádostí výzvy: 17.10.2018 v 0:00 hod.
Celková alokace: 22 240 440 Kč
Minimální výdaje: 100 000 Kč
Maximální výdaje: 5 000 000 Kč
Časová způsobilost: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021

                              

Příjemci podpory: 

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí

 

Podporované činnosti: 

Bezpečnost dopravy

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Cyklodoprava

- Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

- Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

 

Přílohy:

 

Další dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupy pro podání v MS2014+

 

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě IROP Bezpečnost 01

Seminář se uskuteční v úterý 26.června 2018 od 9 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

 

Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 15.11.2018.

Jednání Výběrové komise MAS dne 11.12.2018.

Jednání Programového výboru MAS dne 17.1.2019.

Předání k závěrečnému ověření na ŘO 22.1.2019.