Menu
Pošembeří

Monitorovací a kontrolní výbor MAS

Monitorovací a kontrolní výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. má 7 členů. 

Kompetence

  • projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS
  • dohlíží nad činnostmi v souladu se zákony, standardy, pravidly
  • nahlíží do účetních knih a dokladů
  • svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozh. orgánu
  • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů, řeší odvolání žadatelů
  • zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD

ČLENOVÉ MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU MAS (k 2. 2. 2023):

Funkční období 23. 2. 2023 - 23. 2. 2026

 
Partner Zástupce: Jméno, příjmení, titul Funkce Skupina
Obec Přehvozdí Bc. Martina Šebková člen Samospráva
Klára Šinková Klára Šinková člen

Zemědělec

Obec Chrášťany Lucie Hyblerová člen Samospráva
Město Český Brod Ing. Jitka Šmídová člen Samospráva
Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy, z.s. Ing. Renata Matějčková člen Kultura, památky, církve a životní prostředí
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, z.s. Mgr. Hana Korbelová člen Kultura, památky, církve a životní prostředí
Tělocvičná jednota Sokol Kounice Jaroslav Košťák předseda Děti, mládež, sport a hasiči

O nás

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří