Menu
Pošembeří

Ukliďme Pošembeří 2014

Akci Ukliďme Pošembeří! pořádá již počtvrté obecně prospěšná společnost Region Pošembeří v rámci celosvětové akce Clean Up The World. Jedná se o aktivitu zaměřenou na koordinaci dobrovolných úklidových prací na území regionu Pošembeří.

Cílem je vyčistit od odpadků veřejné prostory (návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality) v největší možné míře.

K účasti zveme všechny obce z regionu Pošembeří, neziskové organizace a spolky, školy, rodiny, skupiny přátel aj., kterým není lhostejný nepořádek okolo nás.

KDY BUDEME V POŠEMBEŘÍ UKLÍZET?

 • průběžně od 29.března do 13.dubna 2014

CO BUDEME UKLÍZET?

 • návsi, ulice
 • okolí škol, školek, autobusových zastávek
 • příkopy u silnic, úvozové cesty (každá obec na hranici svého katastru)

JAK SE ZAPOJIT?

 • napište na e-mail vrbovcova@posemberi.cz nebo mannova@posemberi.cz nebo volejte na tel. 775 798 959
 • dozvíte se, zda ve Vašem okolí již existuje skupina, ke které se můžete připojit anebo
 • můžete sami navrhnout lokalitu, která potřebuje vyčistit a dát dohromady partu lidí

KDY SE DOZVÍME VÝSLEDKY?

19. dubna 2014 odpoledne na Dni Země na Klepci proběhne vyhodnocení akce

 • na mapě zakreslíme, jak velké území jsme vyčistili
 • spočítáme kolik a jakého odpadu jsme sebrali
 • spočítáme, kolik se zapojilo dobrovolníků a poděkujeme jim
 • představíme partnery a poděkujeme jim za aktivní spolupráci
 • na fotografiích porovnáme stav PŘED a PO úklidu
 • zmapujeme problémové lokality

PODKLADY A INFORMACE PRO LOKÁLNÍ KOORDINÁTORY:

INSTRUKCE pro koordinátory... přečtěte si posloupnost kroků spojených s přípravou a zajištěním úklidu na vybraných místech ve Vaší obci a okolí

JAK, CO A KDE uklízet? ....... podrobnosti ke stažení

KOORDINÁTORKA AKCE:
Gabriela Mannová, tel: 720 392 306, e-mail: mannova@posemberi.cz


V současné chvíli máme k dispozici pro koordinátory úklidu v jednotlivých lokalitách:

 • pytle od Českého svazu ochránců přírody
 • univerzální zvací letáky velikosti A3
 • pytle 110 l od firmy ALUFIX s.r.o.
 • váženky pro uskladnění odpadu na skládku v obci Radim, cena úložného 750 Kč za tunu (bez DPH 15%).
 • Fakturace za uložený odpad proběhne na konci měsíce dubna. (V jednání je dotace na likvidaci černých skládek pro 19 zapojených obcí. Výsledek by měl být znám na konci měsíce dubna).

Budeme mít:

 • 200 ks rukavic, které rozdělíme z důvodu bezpečnosti mezi školy, které se budou úklidu účastnit.

Přislíbeno máme:

 • od firmy EKOKOM menší množství drobných dárků pro účastníky úklidu, které nám zašlou poštou.

Pneumatiky odebere:

 • AutoCentrumÚvaly, s.r.o., Dobročovická 1450, Úvaly. Kontakt – Jan Černý, tel: 281 982 887 a 603 419 333.
 • Odběr je možný již nyní po telefonické domluvě s p. Černým a odkazem na akci „Ukliďme Pošembeří“.
 • Technické služby Český Brod odeberou pneumatiky pro Český Brod a spádové obce ve sběrném dvoře.
 • Pneuservis Jirkalovi Český Brod může po dohodě odebrat pneumatiky (je třeba zajistit přistavení kontejneru na likvidaci). Zajistíme dle případného zájmu.


Obce zapojené do žádosti o dotaci na likvidaci černých skládek zajistí z úklidu:

 • otodokumentaci 2 – 5 ks z akce
 • video dokument v případě možnosti.

Každý koordinátor následně o lokální akci vyplní Závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o tom kolik jakého odpadu se sebralo, kolik dobrovolníků se zúčastnilo apod. Formulář Závěrečné zprávy obdrží jednotlivé obce, školy, spolky aj. emailem v následujícím týdnu (24. - 28.3.2014). Po uskutečnění úklidu bude třeba vyplněný formulář zaslat zpět na emailovou adresu mannova@posemberi.cz  

Region Pošembeří o.p.s. soustředí informace o počtech dobrovolníků a množství zlikvidovaného odpadu a výsledky představí tradičně na Dni Země na Klepci a to 19. dubna 2014. 

Akci Ukliďme Pošembeří! 2014 podporují tito partneři:

ČSOPČeský svaz ochránců přírody koordinuje v ČR akci Ukliďme svět! (Clean Up The World!) a poskytuje organizační a materiální podporu organizátorům v regionech (pytle, brožury, samolepky aj.). Podporu již několik let získává od generálního partnera kampaně Nadačního fondu VEOLIA.


RadimOBEC RADIM  poskytuje váženky pro uskladnění odpadu na skládku, zvýhodněná cena úložného pro naši akci 750,- Kč za tunu (bez DPH 15%). Váženky je možné si vyzvednout v naší kanceláři.

Technické služby města Český Brod se do akce zapojí odvozem odpadu ze svěřeného území (Český Brod, Zahrady/Dolánky, Liblice, Štolmíř).
 

EkokomSpolečnost EKO-KOM poskytla drobné upomínkové a osvětové předměty jako odměny pro dobrovolníky.

 

logoSpolečnost AutoCentrumÚvaly s.r.o. se postará o odběr a likvidaci VELKÝCH pneumatik OD NÁKLADNÍCH VOZŮ a TRAKTORŮ (dle předchozí dohody).

logo

S touto firmou se potkáme na Dni Země na vrchu Klepci při vyhlášení akce Ukliďme Pošembeří! 2014. Pro děti si připraví doprovodný program a malé překvapení.

logoSpolečnost Alufix Bohemia spol. s r.o. poskytla dostatečné množství úklidových pytlů o objemu 110 litrů.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - KSÚS  - zajistí odvoz a uložení vysbíraného odpadu podél silnic. Vše po dohodě mezi koordinátorem Regionu Pošembeří a jednotlivými obcemi.


Region Pošembeří byl oceněn za akci Ukliďme Pošembeří 2014

Zdroj: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8435

Do celosvětové kampaně Ukliďme svět se letos v České republice zapojilo přes 17 200 dobrovolníků. Účastnili se celkem 222 akcí na úklid černých skládek.

Nejvíce úklidových akcí – celkem 61 – s uskutečnilo ve Středočeském kraji. Ten proto obdržel od Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), který kampaň v ČR koordinuje, titul „Kraj, který prokoukl“. Lví podíl na vítězství tohoto kraje má občanské sdružení Region Pošembeří, které uspořádalo celkem 28 úklidů.

Oceněni byli pořadatelé úklidů výjimečně zdařilých úklidů v tomto roce, stejně jako autoři nejlepších snímků ve fotosoutěžích "Kuriozita" a "Okolo vody". Zejména fotografie kuriozit se povedly. Individuální ceny v podobě diplomů a peněžních poukazů budou předány dnes v pražském Florentinu Cafe by Veolia v 15 hodin.

Doprovodné fotografie zde:

https://plus.google.com/u/0/102781268807785039272/post

https://plus.google.com/u/0/photos/102781268807785039272/albums/6093763409692226113

https://plus.google.com/u/0/photos/102781268807785039272/albums/6093770483030270801

ocenen


Každoroční úklid se regionu Pošembeří vyplácí

Do čtvrtého ročníku dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří!, která probíhala od konce března do půlky dubna 2014 se zapojilo 28 subjektů a téměř 700 dobrovolníků, z toho jednu polovinu tvořily děti ve věku do 15 let.  Tradičně se pod křídly Region Pošembeří o.p.s. jarního úklidu účastnily obce, školy, školky, TJ, spolky a zájmové organizace. 

Při vyhodnocení letošní ročníku akce jsme s potěšením zjistili, že zanedbaných neupravených míst a černých skládek v regionu ubývá. V oblastech, kde se uklízelo již v minulých ročnících poklesl výskyt směsného odpadu, skla i plastů.  Na černé skládky však můžeme ve volné krajině bohužel stále narazit. Potýkali se s nimi dobrovolníci například v katastrálním území obcí Mochov, Sluštice, Květnice, Bříství, Přehvozdí i Český Brod. Mezi nalezené „poklady“ patřily koberce, deky, oblečení, eternitová krytina i dětský kočárek. 

Dalším pozitivním prvkem akce bylo zapojení partnerů. Ti pomáhali s odvozem a likvidací sebraného odpadu i pneumatik, nebo poskytnutím odměn dobrovolníkům či zajištěním pomůcek. Velký dík patří Českému svazu ochránců přírody, firmám Asekol spol. s r.o., AutoCentrumÚvaly spol. s r.o., Alufix Bohemia spol. s r.o., PRO-DOMA, spol. s r. o., Pneuservis – Autoservis Jirkalovi Český Brod a EKO-KOM a.s. i Technickým službám města Český Brod, obci Radim a Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje.

Vyhlášení výsledků proběhlo na tradiční ekologické akci připravené pro rodiny s dětmi a příznivce sousedského setkání Den Země na Klepci a to v sobotu 19. dubna 2014. Celkové výsledky přinesly tato čísla: 29,6 tun směsného odpadu, 0,4 tuny plastů, 0,1 tuny skleněných odpadků a přes 200 kusů nasbíraných pneumatik, což se ukázalo jako největší problém.

Všem dobrovolníkům a partnerům děkujeme za jejich přiloženou ruku ke společnému dílu!

FOTO ZDE.                                                                                                                              

POŠEMBERSKÁ POŠTA SPECIÁL KE STAŽENÍ V PDF ZDE.

 

pospos

POSPOS

 

Aktivity a projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří