Menu
Pošembeří

Pošembeří

DŮLEŽITÉ

Spolufinancováno z EU

DOTACE Z MAS PRO OBDOBÍ 2021 - 2027 - VÝZVY DO IROP, OPZ+, OP TAK a SZP

  • Schválené Programové rámce - IROP, OP TAK, OPZ+ .
  • Programové rámce podány ke schválení ŘO - SZP.

VÝZVY:

Nová zelená sporám Light - nově od 17. 1. 2024


Koncepční část Strategie pro Region Pošembeří na období 2021 - 2027 ze strany MMR - ORP schválena dne 4.8.2021
 

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří