Menu
Pošembeří

Správní rada

Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti o.p.s. a dbá na zachování účelu, pro který byla založena. Schvaluje jednací řád, statut, pro potřeby hospodaření interní předpisy. Správní rada dále schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s., rozpočet o.p.s. a jeho změny. Dále jmenuje a odvolává ředitele.

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY ke dni 23.6.2020:

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY ke dni 23.6.2020:
Jméno, příjmení, titul: Subjekt: Funkce:
Bc. Jakub Nekolný Město Český Brod předseda
Ing. František Vyšata Sady Tuchoraz spol. s r.o. člen
Alena Hlaváčková Břežany II člen
Mgr. Jana Kratochvílová LECCOS, z.s. člen
Ing. Marcel Slováček, MBA Obec Dobročovice člen
Pavel Běloch Obec Hradešín člen
Mgr. Petr Borecký Město Úvaly člen
Bc. Barbora Budská Obec Štíhlice člen
Ing. Radek Pohnán Městys Škvorec člen

O nás

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Do odvolání zápůjčky zdarma!

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři

Pošembeří