Menu
Pošembeří

Nová zelená úsporám Light (NZÚL)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) připravily program Nová zelená úsporám Light (NZÚL).

Jedná se  okamžitou podporu vyplácenou předem ve výši 150 000,- Kč na zateplení rodinného domu, nebo výměnu oken či dveří bytu v bytovém domě + 60 000,- nebo 90 000,- Kč na ohřev teplé vody fotovoltaikou či fototermikou v rodinném domě.

Žádosti se podávají elektronicky bez složité přípravy.

Program je určen pro jednoduchá opatření přinášející úspory energii nejvíce zranitelným skupinám obyvatel:

  • seniorům
  • osobám pobírajícím invalidní důchod 3. stupně
  • domácnostem s nárokem na příspěvek na bydlení (typicky mladá rodina s dětmi bydlící v RD)
  • a domácnostem s přídavky na děti

Podporu můžete získat na tyto aktivity – opatření:

AKTIVITA (OPATŘENÍ)

MĚRNÁ JEDNOTKA

VÝŠE DOTACE

Zateplení fasády RD běžný metr 6.000,- Kč
Zateplení střechy RD kompletní opatření 120.000,- Kč
Zateplení stropu pod půdou RD kompletní opatření 50.000,- Kč
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem RD kompletní opatření 60.000,- Kč
Výměna oken RD či BD ks výplně 12.000,- Kč
Výměna vchodových dveří RD či BD ks výplně 18.000,- Kč

 

OHŘEV TEPLÉ VODY V RD:

VÝŠE DOTACE

  • Fotovoltaika či fototermika s vlastním boilerem
60.000,- Kč
  • Fotovoltaika či fototermika s novým boilerem

90.000,- Kč

ZDARMA Vám pomůžeme s přípravou žádostí i vyúčtováním projektu.

 

PŘÍLOHY:  

KONTAKTY:

  • Hana Vrbovcová, tel: 775 798 959, email: vrbovcova@posemberi.cz
  • Mgr. Miloslav Oliva, tel: 721 210 662, email: oliva@posemberi.cz

 

Logo

 

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří