Menu
Pošembeří

1. Výzva

Výzva MAS č. 1 PRV

Výzva MAS č. 1 PRV

Termín vyhlášení Výzvy:

4.6.2018
Termín příjmu žádostí: od 18.6. do 4.7.2018
Termín registrace ŽoD na RO SZIF: 31.8.2018
Celková výše alokace pro 1. Výzvu 8.843.600,- Kč
Fiche:

F7 - Podpora místního zemědělství

F8 - Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh

F9 - Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností

Školení pro žadatele: 11.6.2018, 13:30-15:30 hod.

Termín ukončení administrativní kontroly (tj. kontroly formální správnosti a přijatelnosti) na MAS:

do 1.8.2018

Jednání Výběrové komise MAS:

9.8.2018

Jednání Programového výboru MAS:

16.8.2018

Termín předání dokumentů k VŘ a aktualizované ŽoD na MAS do 2.11.2018
Termín předání dokumentů k VŘ a aktualizované ŽoD na RO SZIF do 9.11.2018


Kontakty: 

Ředitel, projektový manažer PRV: Mgr. Miloslav Oliva

Projektový manažer PRV: Ing. Samira Goldšmídová

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří