Menu
Pošembeří

Programový výbor MAS

Programový výbor MAS Region Pošembeří o.p.s. má 7 členů. 

KOMPETENCE:

  • výbírá a schvaluje projekty k realizaci
  • schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů výzvy, alokace
  • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s ved. zaměst. pro realizaci SCLLD
  • svolává plénum MAS min. jednou ročně
  • schvaluje vnitřní předpisy MAS
  • schvaluje zájmové skupiny
  • schvaluje výzvy

ČLENOVÉ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS (k 2. 2. 2023):

Funkční období 20. 2. 2023 - 20. 2. 2026

 
Partner Zástupce: Jméno, příjmení, titul Funkce Skupina
Sportovní klub Poříčany, z.s. Bohuslav Draštík člen Děti, mládež, sport a hasiči
TJ Slavoj Český Brod, z.s. Marcela Chuchlová člen Děti, mládež, sport a hasiči
Jan Král Jan Král předseda Zemědělci
FO Ing. Zdeněk Doboš člen Sociální služby, vzdělávání, školství
Obec Dobročovice Jan Šlechta člen Samospráva
Obec Přišimasy Šárka Rumanová člen Samospráva
Město Úvaly Ing. Jana Svatošová člen Samospráva

O nás

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří